Verksamhetsområden

Botkyrka Konsthall vill stimulera och lyfta fram konstlivet lokalt; och även inspirera nya besökare att närma sig samtidskonsten genom att skapa ett program där konst och publik möts.