“Vi tror att den samtida konsten kan hjälpa oss att få en djupare förståelse för det som händer, både runtom i världen och här i Botkyrka.”

Botkyrka konsthall är en plats för samtidskonst, olika former av deltagande och möten. Vi vill stimulera och lyfta fram det lokala konstlivet och samtidigt vara en del av en svensk och internationell konstarena.

Vi vill inspirera alla att närma sig samtidskonsten och skapar aktiviteter där konst och publik möts. Vårt program består av utställningar, produktioner i det offentliga rummet, workshops, samtal eller i publicerad form genom vårt förlag, Labyrint.

Botkyrka konsthalls innehåll genomsyras av möten, utbyten och samarbeten. Vi lägger stort fokus på förmedling av konst genom pedagogiska program, visningar och deltagarprocesser.

I konsthallens verkstad erbjuder våra pedagoger workshops, visningar och upplevelser till alla förskolor och skolor i kommunen. Under helger och lov erbjuder vi barn och unga öppen skapande verksamhet.

Botkyrka konsthall drivs av Botkyrka kommun.

Visste du att…

…Botkyrka konsthall även tar hand om kommunens konstsamling och arbetar med 1%-uppdragen för offentlig konst inom kommunen… Läs mer …

…Vi har även ett förlag som heter Labyrint PressLäs mer

…Vårt internationella vistelseprogrammet Residence Botkyrka bjuder in konstnärer, arkitekter, kockar och curatorer att verka utifrån platsen Fittja och Botkyrka. Läs mer…

Junior Residence är vårt sommarjobbsprojekt där unga Botkyrkabor utforskar och experimenterar genom konsten. Läs mer…

…Tillsammans med Xetsällskapet driver vi Xetmuseet, som förvaltar och visar arvet efter Tumbafödda konstnären Sven X:et Erixson. Museet finns i Tumba intill biblioteket. Mer information hittar du här…