Pressrum

Här samlar vi pressmeddelanden, pressbilder och aktuella medverkan i olika medier.
Är du journalist eller representerar media, kontakta oss gärna med din förfrågan.

PRESSKONTAKT
Patricia Palma
Kommunikatör och pressansvarig
073-4218563
patricia.palma@botkyrka.se

Pressmeddelande The Dream Keeper

 

The Dream Keeper 

Cecilia Germain

Curator: Temi Odumosu
6 mars– 21 augusti
Botkyrka konsthall

Botkyrka konsthall presenterar vårens och sommarens stora utställning The Dream Keeper, en framtidsskapande undersökning av den afrosvenska konstnären Cecilia Germain, curerad av konsthistorikern Temi Odumosu.

Utställningen tar avstamp i en svart tanketradition och praktik, och bjuder in till en mångfacetterad plats för ett ”obegränsat varande”. Här visas nyproducerade verk som bland annat behandlar sömnens många funktioner: som hälsofrämjare, som politiskt ställningstagande mot orättvisa maktstrukturer, och som en dörr till andra inre världar. Ur sömnen kan drömmen om en annan verklighet ta form.

I en serie fotografier under den samlade titeln Rest and resilience / silent resistance låter Cecilia Germain oss träda in i sömnens värld, inte som en passiv flykt, utan som ett slags aktivism och överlevnadsstrategi för att bekämpa effekterna av trauma utlösta av rasism, både i världen och här i Sverige. Sömn och drömmar är tröskeltillstånd som kan föra oss bortom tid och rum och ge oss tillgång till våra förfäders kunskap, såsom intuition och andra dimensioner av vetande. Dessa tillstånd av ett varande bortom gränser, tas vidare i verk som beskriver hav och de vattenvägar som fört den afrikanska diasporan ut i världen. Hennes arbete kan ses som ett svar på den ökande oron i samhället och även över tillståndet för vår planet, där vi behöver platser för att läka. I mötet med konsten, naturen, våra drömmar och varandra, kan vi börja våga föreställa oss en annan framtid.

The Dream Keeper öppnar upp för en multisensorisk upplevelse som rör sig mellan olika bildvärldar och konstnärens växter i urval. Resan genom den afrodiasporiska floran gestaltas i ett olfaktoriskt verk för luktsinnet. Den tar även formen av en mötesplats för etnobotaniska berättelser och kan fungera som ett terapeutiskt landskap där det går att hitta vägar tillbaka till en inre kunskap. Ett heligt föremål från Etnografiska museets samling finns med i utställningen och förmedlar ytterligare historier, biografiska minneskartor och källor till kunskap. Här växer även ett kollektivt herbarium fram där lokalsamhällets kännedom om växter samlas in till ett ”levande” etnobotaniskt arkiv.

Under våren och sommaren tas utställningens tematik vidare i olika workshop, samtal och program.


Cecilia Germain (f. 1974) är född och bor i Uppsala. Hon har en examen i fri konst från Konstfack (2006) och har under två årtionden utvecklat en interdisciplinär praktik som rymmer olika media och performance. I hennes arbete, intresserar hon sig bland annat för svart folkhälsa, sorg och helande, koloniala ekonomier kring växter och grödor, och även botanikens roll som identitetsskapare i den afrikanska diasporan i väst. Hon är just nu en del av konstprojektet Skogen mellan oss som arrangeras av Konstfrämjande på olika platser i Mellansverige. The Dream Keeper är hennes första soloutställning.

Temi Odumosu är konsthistoriker, curator och universitetslektor vid Malmö universitet där hon undervisar i Cultural Studies. Hon har skrivit den prisbelönta boken Africans in English Caricature 1769-1819: Black Jokes White Humour (2017). I hennes forskning fokuserar hon på kolonialismens uttryck inom konst och visuell kultur, arkivkunskap, trauma och minne i performance och omsorgsetikens uttryck inom konsten. Hon intresserar sig även för konstens  möjlighet att vara en del av en läkandeprocess och social förändring.

Botkyrka konsthall är en plats för samtidskonst i Fittja, Botkyrka. Genom det internationella vistelseprogrammet Residence Botkyrka har ett samarbete växt fram med curatorn Temi Odumosu som år 2016 presenterade Milk & Honey, ett multimedialt projekt med teman som minnen, identitet och tillhörighet med utgångspunkt i hembygdsarkiven.

Sedan sommaren 2020 har både Temi Odumosu och Cecilia Germain varit i Residence Botkyrka för att samarbeta kring utställningen The Dream Keeper.

……………………………………………………………………

Pressvisning:

För att boka intervju med konstnärer och/ eller pressvisning kontakta pressansvarig på 073-4218563 eller patricia.palma@botkyrka.se

……………………………………………………………………

Pressbilder: The Dream Keeper

 

Installationsbilder av utställningen och karta över verken: https://drive.google.com/drive/folders/1_s0z3c2S0BHSaraXLBSWS2xM9gDoUZBr?usp=sharing

 

 

Intervju med konstnär och curator under vårt digitala vernissage: https://youtu.be/SVdLCVWYWOA

 

Allmänna bilder konsthallen

Pressmeddelanden