Månadens konstverk

Botkyrka kommun har köpt in konstverk och arbetat med enprocentsregeln sedan 1960-talet, vilket innebär att det finns en stor konstsamling som består av lös konst, utplacerad inom kommunens olika verksamheter, platsspecifika verk, både ute i gatu- och parkmiljöer och inomhus.

Under rubriken Månadens konstverk presenterar vi glimtar ur kommunens samling som vi tycker särskilt mycket om. Det blir både offentliga konstverk, konstinköp som visar på bredden i samtidskonsten och äldre konstverk som speglar konstfältet under andra halvan av 1900-talet.