Open Call: konstinköp till Botkyrka kommun

Nu köper vi in konst från verksamma konstnärer bosatta i Botkyrka!

Skicka in en ansökan med förslag på 1-3 konstverk senast den 1 november, 2022.


Så här gör du:

  1. Ta bra högupplösta bilder på varje konstverk som du vill föreslå till konstinköp, och numrera bilderna. Ett konstverk kan bestå av flera delar.
  2. Fyll i formuläret nedan med dina kontaktuppgifter och en kort presentation av dig som konstnär. Du kan även skapa ett eget dokument med samma information.
  3. Fyll i information om konstverken: titel, teknik, mått och årtal, samt om det finns några krav på montering.
  4. Skriv även en prissättning för konstverken (max 20 000 kr exkl. moms).
  5. Skicka in ansökan med e-post till botkyrkakonsthall@botkyrka.se

    Formulär PDF: OPENCALL_FORMULÄR_KONSTSAMLING

 

Urval och beslut kring vilka konstverk som köps in görs av en referensgrupp som består av yrkesverksamma experter inom fältet för bildkonst och form.

Besked om beslut meddelas via e-post senast den 30 november.

Om Botkyrkas konstsamling

Botkyrka konsthall gör i år konstinköp för 200 000 kr till kommunens konstsamling, varav 100 000 kr är avsatta för inköp av konstnärer bosatta i Botkyrka.

Konstsamlingen är en del av vårt gemensamma kulturarv och placeras ut i kommunens många olika verksamheter och offentliga rum. Konstverken kan även komma att ställas ut i Botkyrka konsthall eller lånas ut till andra konstinstitutioner.

Konstsamlingen innefattar i dag ca 1050 konstverk varav de flesta är utplacerade på skolor, i vårdmiljöer, bibliotek och andra offentliga miljöer. De första inköpen gjordes under sjuttiotalet och idag består av många olika tekniker som måleri, fotografi, installation, keramik, video och mycket mer.

Konstsamlingen speglar konstverksamheten i kommunen från tidigt sjuttiotal till i dag.