KONST-NÄR?

Botkyrka konsthall vill ha bättre kännedom om konstnärerna i Botkyrka, för att kunna stödja och vara en aktiv del i Botkyrkas konstfält. Utställningen är en undersökning som vill ta reda på: 

Vem gör konst, när och var görs det konst, och vad för konst är det som görs?  

Utställningen riktar sig till alla konstnärer, med eller utan utbildning, yrkesverksam eller konstnärligt verksam vid sidan av yrken och annat. Enskilda konstnärer, grupper och kollektiv är välkomna att söka.  

VEM FÅR ANSÖKA OCH VARA MED? Alla konstnärer som bor i Botkyrka och som har fyllt 15 år (ingen övre åldersgräns). Botkyrka konsthall hoppas kunna inkludera alla konstverk men gör ett urval om antalet ansökningar blir fler än vad konsthallen rymmer.   

KOSTAR DET NÅGOT? Nej, det är gratis att ansöka och att ställa ut. Inget arvode utgår till konstnärerna, men det är möjligt att sälja sina konstverk. Eventuella köp sker direkt mellan köpare och konstnär. Botkyrka konsthall förmedlar endast kontakten.    

 

 

 

HUR ANSÖKER JAG? 

 1. Välj ut max 3 konstverk som du vill söka in med.  
 2. Ta bilder på konstverken och skriv ned detaljer om varje konstverk (se nedan).
 3. Skriv kort om vem du är, hur du arbetar med din konst och vad som inspirerar dig i ditt skapande (max 200 ord).
 4. Skicka allt till epost: botkyrkakonsthall@botkyrka.se  
  (senast den 1 februari 2020).

INFORMATION OM KONSTVERKEN 

 1. Titel
 2. Årtal
 3. Medium (teknik, material)
 4. Mått 
 5. Montering (ev. storlek på ram)
 6. Spellängd (film, video eller ljud)
 7. Önskad teknisk utrustning (gäller film, videoverk eller ljudverk).
 8. Är konstverket till salu, och i så fall till vilket pris?

INFORMATION OM KONSTNÄREN 

 1. Namn*
 2. Adress 
 3. Postnummer
 4. Epostadress
 5. Hemsida*
 6. Instagram*
 7. Kort introduktion till ditt konstnärskap: vem är du, vad intresserar och inspirerar dig och hur arbetar du?*

* Publiceras i Botkyrka konsthalls kommunikation om konstnärens verk är med i utställningen.