Botkyrka konsthall är en plats för samtidskonst i Fittja, norra Botkyrka. Här delar vi nya lokaler med Fittja bibliotek och verkar för att vara en del av lokalsamhället samtidigt som vi knyter an till ett större konstfält.

VAD HÄNDER?

När vi inte längre kan gråta

UTSTÄLLNING. En utställning av det beväpnade våld som präglar Sverige. Utställningens hjärta är 10 unika historier som har en gemensam nämnare: Sorgen som blir kvar…

Just nu!

Vi vill inspirera alla att närma sig samtidskonstens många uttryck.
I vårt program hittar du utställningar, kreativa workshops för barn och unga, visningar, samtal, konst i det offentliga rummet och mycket mer!