yappxlfittja

Under våren 2013 genomförs ett antal mindre produktioner som fördjupar tematiken och processer som startats i tidigare YAPP-produktioner. Tidigare deltagare från Tullinge gymnasium och Kungl. Konsthögskolan möts på nytt för att testa idéer som uppstått tidigare terminer. Samtidigt erbjuder YAPP i Botkyrka även ett individuellt mentorskapsprogram för de elever som är intresserade av att söka vidare till estetiska vidareutbildningar. Följ produktionerna på vår blogg, En kollektiv skulptur.

Produktioner VT2013

YAPP i Botkyrka och En kollektiv skulptur presenteras på Tullinge bibliotek

If You Don’t Know, Just Ask

Middagsbjudningen

Tack till Allmänna arvsfonden.