tulutvald

Samarbetet med Tullinge gymnasium fortsätter för fjärde terminen i rad. Under hösten 2012 produceras skolans bild- och formkurs i samarbete med YAPP i Botkyrka. Eleverna arbetar tillsammans med konstnären Kakan Hermansson och Petra Hultman, student vid Kungl. Konsthögskolan.

Onsdagen 21 november kl 15-18 aktiveras utställningen Botkyrka: State of the Craft på nytt med ett tillägg av YAPP i Botkyrka,  Sju sorters kakor.

Under hösten 2012 har elever från Tullinge gymnasium skapat ett kollektivt verk med den inbjudna konstnären Kakan Hermansson och Petra Hultman, student vid Kungl. Konsthögskolan. Arbetet har haft ett fokus på konsthantverk, jämställdhet och tid och deltagarna har arbetat med både keramik, brodyr, teckning och performance i en serie workshop. I installationen Sju sorters kakor som lyfter upp frågor om konsthantverkets status och dess roll i vardagen presenteras nu det gemensamma arbetet.

Inspirerade av äldre tiders vardagsrum har Kakan Hermansson och Petra Hultman skapat en hemlik miljö för besökare att ta del av gruppens arbeten i brodyr och keramik. Besökaren bjuds även in till att fortsätta arbetet med den öppna broderiväggen som med sina uppmaningar saxade ur livsstilsmagasin har varit utgångspunkten för gruppens diskussioner kring genus och jämställdhet. Under utställningsperioden blir också vardagsrummet en mötesplats för fortsatta diskussioner om hantverk, konst, genus och kreativitet. För detta annonseras ett kommande program.

Deltagare Tullinge gymnasium (TG): Hanna-Lisa Vikberg, Emelie Alnesved, Jasmin Emami, Melissa Besara, Helena Avermark, Jenni Naukkarinen, Jessica Pano, Jonas Hedman, Jacob Kärrlander, Madicken Nyman, Clara Boman, Ellinor Nuse
Student Kungl. Konsthögskolan (KKH): Petra Hultman
Inbjudna konstnärer och kreatörer i kursen: Kakan Hermansson, Shiva Anoushirvani, Katja Aglert, Zandra Ahl
Lärare: Åsa Andersson Broms (KKH), Paula Urbano (TG)
Koordinator: Caroline Malmström
Konstnärlig ledare:
Katrin Behdjou Arshi

Tack till Allmänna arvsfonden.