Lerberget

En gruppuppgift där fantasin och berättandet har en central roll i Botkyrka konsthalls ateljé.

Här får du lära det vad lera är och var den kommer ifrån. Samtidigt växer ett stort lerberg fram.
Var finns lerberget? I rymden, underjorden eller i havet? Gruppen diskuterar och fantiserar samtidigt som berget befolkas.

Workshopen pågår i samband med utställningen Botkyrka: State of the Craft där ateljén delvis har flyttat ut i konsthallen.

3-5 år
Förskoleklass

Åk1-3
Förberedelseklasser år 0-9
Särskola

Workshop
Max 26 elever
Kostnad 20 kr/elev
Ateljén i Botkyrka konsthall
Pedagog: Kerstin Gezelius

Anmälan:
Kerstin Gezelius
tel. 08-530 612 39
kerstin.gezelius@botkyrka.se