whatcanbedescribed
14 december – 26 januari
Konstnärer: Dominic Stevens, Jorun Kugelberg, Elaine Reynolds, Mattias Åkeson och Ewa Axelrad i samarbete med Steve Press.


26 januari, kl 10.30-15.30 Symposium: ”What can be described can also take place” (in English).
OSA fredag 24/1 till botkyrkakonsthall@botkyrka.se.

To mark the end of the exhibition ”What can be described can also take place” a symposium is taking place. This symposium will work with and expand upon the ideas presented in the show concerning particular themes around the relationship between body and space, ideas around architecture as a social product, the ways in which architectural space exerts control and the relationship between formally and informally created space, between permanence and transience.

We will have two principle speakers:

Ylva Frid of Spridd Architects talks about FITTJA PEOPLES PALACE. Spridd Architects prize winning entry in Nordic competition on renovation of the million housing program. Spridd work with the vision of a Green Social Architecture. The vision of the sustainability concept includes both social relationships and human behaviour and flows.

Prof. Elizabeth Hatz Talks about NOTHING
‘Your paintings are like my films; they are about nothing…with precision.’ Michelangelo Antonioni to Mark Rothko (1962) Elizabeth Hatz is a practicing architect, professor and art curator, sharing her time between practice, research and teaching positions at UL Ireland and KTH Stockholm.

Programme:
10.30 Coffee
11.00 Welcome and introductions by Joanna Sandell, director Botkryka Konsthall
11.30 Ylva Frid of Spridd Architects
12.15 Elizabeth Hatz
13.00 Lunch
14.00 A Conversation with Fittja 5, chaired by Anneli Bäckman, Botkryka Konsthall
14.45 Art Encounter Groups:
5 x smaller sessions lead by the Fittja 5 group concerning particular themes around the relationship between body and space, ideas around architecture as a social product, the ways in which architectural space exerts control and the relationship between formally and informally created space.
15.50 Final Comments by Joanna Sandell


DEL 1: VILKA ÄR VI?
Vi är fem konstnärer som har haft möjlighet att lära känna varandra under Locis-programmet. Vi arbetar alla med en tematik som på olika sätt berör platsens betydelse i relation till människorna som bor där. Eller mer specifikt: förhållandet mellan kropp och rum och idéer om arkitektur som en social produkt. Och hur vi påverkas av det arkitektoniska rummet, samt relationen mellan formellt och informellt skapade rum.

DEL 2: ATT VARA I FITTJA / INTE VARA I FITTJA
Genom perioder av både närvaro och frånvaro, ett in- och utzoomande av platsen, har vi försökt att bilda oss en uppfattning av Fittja. Vi har haft två vistelser i residence-lägenheten på Krögarvägen, och däremellan har vi fortsatt våra konversationer online. När vi inte har varit på plats, har Fittja fungerat som en nödvändig utgångspunkt för våra individuella arbeten.

Under våra besök har vi träffat medborgare, stadsplanerare och forskare, folk med makt och de som berörs av den. Genom att ha fått uppleva gatorna, affärerna, de öppna fälten, människorna och alla samtal som för oss var nya, har vi utvidgat vår mentala karta över världen vilket även påverkat de föreställningar vi har haft om de platser som vi själva kommer ifrån.

Vi ser oss själva som ”outsiders” eller gäster på den här platsen, och våra arbeten som helt och fullt subjektiva.

DEL TRE: TIDIGARE FRAMTIDER OCH FRAMTIDA FRAMTIDER
Fittja föddes ur en vision, en dröm om en ny ljus framtid, och dess nuvarande tillstånd präglas återigen av nya visioner med nya bebyggelser och ”lyft” för området, ett ”People’s Palace”. I linje med den här andan, presenterar vi olika ”förslag” på verk som kan genomföras i ett framtida sammanghang. Förslagen utgår från Fittja men berör ett mycket bredare spectrum av frågeställningar.

“What can be described can also take place”
“Det som kan beskrivas kan också ske”
Wittgenstein: Tractus Logico Philisophicus

OM LOCIS
Locis är ett samarbetsprojekt mellan Leitrim County Council Arts Office i Irland, Centret för samtidskonst i Torun, Polen samt Residence Botkyrka och Botkyrka konsthall. Läs mer om programmet här.

Locis och Residence Botkyrka bjöd in den irländske arkitekten Dominic Stevens att leda en workshop tillsammans med 4 konstnärer från Polen, Irland och Sverige, under sommaren 2013.

UTSTÄLLNING:
14 december – 26 januari
Botkyrka konsthall

KONSTNÄRER:
Ewa Axelrad
Jorun Kugelberg
Elaine Reynolds
Dominic Stevens
Mattias Åkeson

CURATORER:
Anneli Bäckman
Joanna Sandell

PARTNERS:
Leitrim County Council, Irland
The Centre of Contemporary Art
Znaki Czasu in Torun, Polen

SUPPORT:
EU:s kulturprogram

TACK:
Gigantprint
Norrköpings konstmuseum