torlindstrand

Botkyrka konsthall presenterar Fittjapaviljongen i Venedig, ett steg i lanseringen av den Nya biennalen för konst och arkitektur i Botkyrka!
Ladda ner en introduktion till : Fittjapaviljongen

Fittjapaviljongen utnämndes av magasinet Domus till en av de bästa utställningarna under Arkitekturbiennalen i Venedig. Läs artikeln här.

Vad kan en konstinstitution vara i vår tid? Hur kan vi omvärdera miljonprogrammet? Och kan platser som Fittja till och med bidra till en annan typ av konst?

Den 13:e september inviger Botkyrka konsthall den Nya biennalen för konst och arkitektur i Botkyrka, ett led i att undersöka hur en framtida konstinstitution kan växa fram med utgångspunkt i de specifika kvaliteter som existerar i norra Botkyrka, strax utanför Stockholm. Botkyrka konsthall förstärker de kommande åren sin verksamhet i Fittja. Ett arbete som möjliggör för nya platser att formas och fyllas med innehåll i samarbeten med boende, influerat av det rika kultur- och föreningslivet, de många offentliga platserna och balansen mellan natur och stadsliv. Fittjas unika platser bär på möjligheterna att formulera en annan sorts konstinstitution, en som är öppen för framtida praktiker, växer organiskt, verkar internationellt genom det lokala och som snarare producerar nytt än representerar det redan existerande.

Den 7:e juni öppnar Botkyrka konsthall Fittjapaviljongen i Serra dei Giardini och i Istituto Nautico Cini-Venier i samband med den 14:e upplagan av Arkitekturbiennalen i Venedig. Biennalens curator, Rem Koolhaas, en av vår tids mest inflytelserika arkitekter, efterlyser en kartläggning av modernismen i Biennalens internationella utställning som fått titeln Fundamentals. I Fittjapaviljongen omvärderar deltagande arkitekter och konstnärer kvalitéer i det svenska byggandet under 1960- och 1970-talen. Många konstproduktioner och projekt har föregåtts av undersökningar och platsspecifika samarbeten i Fittja under de senaste åren. Flera av dem får permanenta lösningar i Fittja och invigs under den kommande Nya biennalen för konst och arkitektur i Botkyrka.

Som en bild över hur en institution kan formas genom oväntade möten och oförutsägbarhet lånar Fittjapaviljongen den japanske filosofen, forskaren och jordbrukaren Masanobu Fukuokas idé kring ”seedballs”. Fukuoka hävdade att ”all mänsklig kunskap är värdelös”, och en av hans radikala idéer för ett naturligt odlande resulterade i användandet av lerbollar fyllda med mängder av olika sorters frön vilka spreds ut på måfå. Tanken var att genom en kombination av det oplanerade och genom mångfalden av frön, skapa grönskande oaser. I Fittjapaviljonen är det framförallt slumpens potential och tyst kunskap som står i fokus. Här genomförs oväntade samarbeten där konstnärer, arkitekter och musiker tillsammans undersöker vad konst kan betyda i mötena med publiker, platser och sammanhang.

Medverkande konstnärer och arkitekter: Johanna Billing (Sverige), DK-CM (Storbritannien), Derek Gripper (Sydafrika) + Lindy Roy (Sydafrika/USA), Mako Ishizuka (Japan), Junior Residence (Sverige), Kultivator (Sverige) + Stu Wright (Sydafrika), Tor Lindstrand + studenter från KTH Arkitekturskolan (Sverige) , Elena Mazzi (Italien), Lorenzo Nassimbeni (Sydafrika), OPENrestaurant (USA) + Ayhan Aydin (Sverige), Jelena Rundqvist + Aron Kullander Östlind (Sverige), Pia Sandström (Sverige), Spridd (Sverige), James Webb (Sydafrika), Karl-Jonas Winqvist (Sverige).

Fittjapaviljongen arrangeras av Botkyrka konsthall i samarbete med Nordiska paviljongen genom Arkitektur- och Designcentrum, Paolo Rosso (Microclima), Martin Rørtoft (Second Eyes), KTH – Arkitekturskolan, Serra dei Giardini och Istituto Nautico Cini-Venier, och med stöd från Iaspis, Elise Jaffe + Jeffrey Brown, Botkyrkabyggen, Kulturrådet, Kulturbryggan och Holosonics.

5:e juni
Förhandsvisning av Fittjapaviljongen i Venedig

6:e juni kl 16-18
Seminarium ”Samtida förhållningssätt till vårt senmodernistiska byggnadsarv” Fittjapaviljongen i Serra dei Giardini, Venedig
Fittjapaviljongen anordnar ett seminarium som diskuterar samtida förhållningssätt till vårt senmodernistiska byggnadsarv.
Utifrån exempel ifrån Sverige, Tyskland och Storbritannien spårar vi nya tendenser och nya arbetssätt för att bättre förstå de möjligheter som existerar i 60 och 70-talets byggande.

2 – 3 juli
Junior Residence visar Fittjapaviljongen.
Junior Residence är ett program av och med 5 ungdomar från Botkyrka som synliggör sina röster i Botkyrkas offentliga rum och ut i världen.

Kommande program i Fittjapaviljongen
2:a och 4:e september
workshop (utflykt med kanoter i lagungen och matlagning i Serra dei Giardini) med Elena Mazzi, Living Device Lab (Chiara Buffa e Giulia Marabini).
40 EURO/per person. För mer information och anmälan kontaktal: escursionialofile@gmail.com
I samarbete med Associazione Canoista Arcobaleno, La vivandiera video di Elena Fedeli.

3:e september
Matti Bye och John Henriksson i Tona Serenad spelar musik och visar film under kvällen i Fittjapaviljongen. Mer information följer.

Kontakt:
Anneli Bäckman
Botkyrka konsthall
+46 (0)708 136070
anneli.backman@botkyrka.se


UTSTÄLLNING:
7 juni – 7 september
Serra dei Giardini, Venedig
Cini-Venier Naval Institute, Venedig

KONSTNÄRER/ARKITEKTER:
Johanna Billing (Sverige), DK-CM (Storbritannien), Derek Gripper (Sydafrika) + Lindy Roy (Sydafrika/USA), Mako Ishizuka (Japan), Junior Residence (Sverige), Kultivator (Sverige)+ Stu Wright (Sydafrika), Tor Lindstrand + studenter från KTH Arkitekturskolan (Sverige), Elena Mazzi (Italien), Lorenzo Nassimbeni (Sydafrika), OPENrestaurant (USA) + Ayhan Aydin (Sverige), Jelena Rundqvist + Aron Kullander Östlind (Sverige), Pia Sandström (Sverige), Spridd (Sverige), James Webb (Sydafrika), Karl-Jonas Winqvist (Sverige).

CURATOR:
Joanna Sandell

PRODUCENT:
Anneli Bäckman

ASSISTENT:
Anna Jönsson

PRAKTIKANT:
Maria Kotlyachkova

SAMARBETEN:
Nordiska paviljongen genom Arkitektur- och Designcentrum
KTH – Arkitekturskolan
Paolo Rosso (curator, Microclima)
Martin Rørtoft (curator, Second Eyes)
Serra dei Giardini
Cini-Venier Naval Institute

MED STÖD FRÅN:
Iaspis
Elise Jaffe + Jeffrey Brown
Botkyrkabyggen
Kulturrådet
Kulturbryggan
Holosonics

Foto: Toward an Institution, Tor Lindstrand