Foto: Ture Burnäs. Hamra gård i Botkyrka. "I egenskap av lantbrukare och spekulant på mjölkningsmaskiner besökte Joséphine Baker (varietéartist) gården. "

Vernissage & samtal: onsdag 25 januari, kl 17-20. Introduktion och samtal med Temi Odumosu börjar kl 18.
Botkyrka konsthall, Tumba

I den multimediala installationen Milk & Honey utforskar Temi Odumosu teman som minnen, identitet och tillhörighet med utgångspunkt i hembygdsarkiven.

Milk & Honey kretsar kring ett fotografi från 1957 där performance-artisten Josephine Baker (1906-1975) mjölkar kor i Hamra gård, Botkyrka.

Det är ett dokument som visar en annan sida av denna världskända afroamerikanska personlighet, samtidigt som det ur ett historiskt perspektiv lyfter frågan om Sveriges öppenhet och inkludering.

Installationen består av fotografier, video, ljud och objekt. I ljudverket får vi ta del av en konversation mellan Temi Odumosu och Ylva Habel (lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola).

Temi Odumosu är konsthistoriker och forskare med bas i Köpenhamn. Under hösten och vintern 2016-17 deltar hon i Residence Botkyrkas program ”Developing Nordic Cities” med stöd från Kulturkontakt Nord.

Milk & Honey är en del av utställningen Övergångar / Transitions och pågår till den 19 februari.

Foto: Ture Burnäs. Hamra gård i Botkyrka. ”I egenskap av lantbrukare och spekulant på mjölkningsmaskiner besökte Joséphine Baker (varietéartist) gården”. Arkivbild från Stockholms stadsmuseums arkiv.

www.temiodumosu.com

Culture_ENG_SMALL

UTSTÄLLNING
Temi Odumosu (Köpenhamn)

PERIOD
25 januari – 19 februari, 2017

STÖD/PROGRAM
Nordisk kulturkontakt

TACK
Hamra gård, Tumba