Susanna Serrander

16 februari – 24 mars i Xetmuseet, Botkyrka konsthall

Susanna Serrander är 2012 års Xet-stipendiat med motiveringen:

”Susanna Serrander ger uttryck för ett poetiskt och lyriskt orienterat måleri, som återknyter till såväl 1950-tal som 1980-tal, betydande målardecennier i konsthistorisk bemärkelse. Hon är därmed en målare i den långa raden, för vilken historien är skafferiet som varje ny generation har till uppgift att fylla på. Den personliga utgångspunkten kan vara ett begreppsliggörande av måleriets väsen formulerat med det precisa engångsalfabet som var och en av målarna skapar för sitt speciella bruk. ”

Susanna Slöör, Ständig sekreterare i Konstakademien.

Recension i Omkonst: Årets Xet-stipendiat

Läs mer om Susanna Serranders arbete här.

Läs mer om Sven Xet Erixon och Xet-sällskapet.

UTSTÄLLNING:
16 februari -24 mars
Xetmuseet i Botkyrka Konsthall, Tumba torg