web_superfittja

Utställningen pågår till den 31 augusti. Nytt tillägg i utställningen från den 20 augusti, ”Remember the Future” av Jakob Wiklander och Nils Sandström.

Fittja har som många andra stadsdelar från miljonprogrammet fått utstå hård kritik sedan sin tillblivelse, förutfattade meningar har format mycket av det vi tror oss förstå kring dessa platsers sociala liv, rumsliga organisation och arkitektoniska kvalitéer.

Vår ambition har varit att nå en djupare kunskap om norra Botkyrka, och förhoppningsvis producera arbeten som möjliggör en bättre förståelse för de specifika villkor och möjligheter som sextio- och sjuttiotalens byggande erbjuder.

Utställningen presenterar ett urval av arbeten från studenter på KTH Arkitekturskolan, som under det gångna året har arbetat med olika projekt i och runt om Fittja. Under året har vi upplevt att den etablerade bilden av Fittja förhindrar andra möjliga läsningar av platsen, genom vårt arbete har parallella observationer om Fittja vuxit fram. Vi ser en plats som drivs av en mångfald aktörer, ett offentligt rum som aktiveras och brukas på nya sätt, en plats där andra verkligheter blivit möjliga att föreställa sig.

SUPERFITTJA är inte i första hand en dokumentation och presentation av arbeten, utan lika mycket en produktion av kunskap för att förstå den samtida staden och samtidigt föreställa sig vad framtidens mångfaldsstad skulle kunna vara.

Remember the future
Under våren 2014 har Jakob Wiklander och Nils Sandström undersökt de parallella berättelser som finns om Fittja, både bilder inifrån och utifrån och vilken relation dessa har till den byggda miljön. Många berättelser som främst existerar utanför Fiitja har haft ett ensidigt fokus, och gör att många av områdets specifika kvaliteer och möjligheter riskerar att förbises.

Jakob och Nils arbete har som utgångspunkt tittat på hur ett tillägg till platsen skulle kunna se ut, som står bortom den stigmatiserande debatten kring bebyggelsen från miljonprogramstiden och som framtagits i nära dialog med invånare och deras berättelser om platsen samt planer för området som aldrig genomfördes.

Ansvariga lärare är:
Tor Lindstrand
Erik Wingquist
Anders Wilhelmsson
Karin Matz


UTSTÄLLNING:
28 maj – 30 augusti
Botkyrka Konsthall

CURATOR:
Lärare och studenter på KTH Arkitekturskolan

MED ARBETEN AV:
Johan Alvfors
Mikael Andersson
Sofie Andersson
Erik Aspengren
Lenka Batovska
Jamie Britton
Siri Edling Helmers
Viktor Zapata Ekemark
Gusten Eriksson Hemström
Ragnar Eythorsson
Hillevi Gebring
Elsa Jannborg
Ali Kamoun
Jasmin Kok
Leo Kleine
Astrid Linnér
Jacob Persson
Johannes Plyhm
Nils Sandström
Jenny Schinkler
Clara Schubert
Rasmus Siimes
Elsa Smeds Johansson
Michaela Stasna
Hanna Syrén
Mathias Valcescini
Felicia Wahlborn
Rasmus Westman
Fredrik Widigs
Jakob Wiklander

SAMARBETE:
KTH Arkitekturskolan