Sonja Sandström
Utställning i Botkyrka konsthalls projektrum.
8 maj – 28 juni

I utställningen Träden viskar utforskar Sonja Sandström skogens magi med hjälp av sin kamera. Hennes bildvärld är inspirerad av konstnären John Bauers bildvärld, den nordiska naturen och mytiska figurer.

Nordens mörka skogar, djupa sjöar och höga berg
hyser en mängd mytiska varelser. Förr i tiden var de
en naturlig del av vår värld, ett sätt att påminna
människan om att ha respekt för naturen.

Tillvarons innersta sanning låter sig inte fångas i
verkligheten, den kan bara anas eller intuitivt förnimmas
i ögonblick av magisk klarhet.

Naturkänslan kring förra sekelskiftet kan liknas vid
dagens räddningsaktioner för att rädda det sista av
våra änglamarker från hårdexploatering.

Det var med andra ord en intensiv miljö- och samhällsmedveten
konst som Bauer och Kittelsen skapade
när de lät troll och andra skogsväsen förkroppsliga
den vilda naturens själ.

Text: Lena Månsson

Utställningen har fått stöd av Botkyrka kommuns stipendium Drömdeg.

www.sonjasandstrom.com

UTSTÄLLNING
9 maj – 28 juni
Projektrummet
Botkyrka konsthall

KONSTNÄR
Sonja Sandström

STÖD
Botkyrka kommuns
Drömdeg