Välkommen till en workshop i Botkyrka konsthall tillsammans med föreningen Tillväxt och The New Beauty Council (NBC). ”Så de första fröna till en Skogsträdgård i Botkyrka” är en öppen workshop där tar vi fram förslag på platser i Botkyrka som skulle kunna passa för att anlägga en skogsträdgård och diskuterar just hur vi kan “allmänna” områden genom att anlägga Skogsträdgårdar som mötesplatser med gratis mat åt alla.

Skogsträdgårdsodling är inspirerad av skogsekosystemets mångfald, strukturer och funktioner. Genom att imitera naturen och skogen och använda sig av permakulturens logik skapas trädgårdar som ger en god och varierad skörd av ätbara grödor som kräver mycket litet skötsel, energi och resurser.

En lämplig plats för trädgården kommer att lokaliseras och ett förslag på en plan till denna ritas upp i skala 1:1 på konsthallens golv. På så sätt ämnar vi direkt göra synligt skalan och omfattningen av en skogsträdgård för Botkyrka, som vi tänker är en dynamisk struktur och kan växa med åren i omfång. I och med att planen ligger på konsthallens golv hoppas vi även fånga unga samt vuxna besökare att kommentera och rita vidare på förslaget, samt senare vara med och anlägga skogsträdgården vid en offentlig planterings-fest.

New Beauty Council (NBC) är en grupp som arbetar med frågor om vem staden är till för och vem som bestämmer hur den ska se ut och fungera. Genom samtal och iscensatta situationer samarbetar de med personer och institutioner som formar och tolkar stadsrummet. På så vis skapar de relationer och förändringar i direkta och faktiska situationer. Syftet är att göra staden flexibel så att fler gillar den mer.
NBC deltar i utställningen Den blå planeten- en grön utställning som just nu pågår i Botkyrka konsthall.

DATUM: 20 september
TID: 15.00-18.00
PLATS: Botkyrka Konsthall

Anmäl till: miriam.andersson-blecher@botkyrka.se,
eller kom förbi, workshopen är gratis!