Promenad lördag 6 april 2013
Samling i Kungl. Konsthögskolans entré, Skeppsholmen, kl 11
Med Toby Lynas, Sandra Kourie, Hamid Echelhi, Karin Karlsson, Ida Wallin, Caroline Malmström 

”All art derives from play.”
Johan Huizinga, Homo Ludens (1938)

Hur byggs en berättelse? Vad är de minsta gemensamma nämnarna för en lek? Under en eftermiddags till synes planlös promenad letar vi efter de osynliga narrativ som finns inbäddade i staden och hos de som befolkar den. Med hjälp av personer vi stöter på längs vägen byggs långsamt en kollektiv berättelse upp. Slumpen är en avgörande faktor i ett samarbete som lånar av lekens struktur.

Toby Lynas är student vid Kungl. Konsthögskolan och tidigare deltagare i YAPP i Botkyrka – Young Artist Production Program – ett samarbete mellan Botkyrka konsthall, Kungl. Konsthögskolan och Botkyrkas gymnasieskolor. Genom att erbjuda ett professionellt, konstnärligt sammanhang stödjer YAPP i Botkyrka ungas kreativitet och ger inspiration och stöd åt elever och studenter oavsett vilken utbildning eller arbetsfält de väljer att fortsätta inom. Promenaden är öppen för alla intresserade. Vid frågor, maila caroline.malmstrom@botkyrka.se.

Välkommen!

Tack till Allmänna arvsfonden.

PROMENAD:
If You Don’t Know, Just Ask
Lördag 6 april 2013
Samling i Kungl. Konsthögskolans entré, Skeppsholmen, kl 11