Power Landscapes

Utställningen Odla! Den Blå Planeten, Botkyrka Konsthall 12 maj- 21 oktober 2012 resulterade i en samling forskartexter som behandlar frågeställningar kring miljö, samhälle och vetenskapens roll. Här kan du läsa forskartexterna i publikationen PowerLandscapes, Labyrint Press 2012.

Forskartexter från projektet Power Landscapes

Redaktör: Linda Soneryd

INNEHÅLL
Förord, Po Hagström
Att blicka ut och se sig själv, Linda Soneryd
Climate capitalism entering the development agenda of Finland?, Otto Bruun & Mira Käkönen
Möjligheter och utmaningar för hållbar konsumtion: Fokus på miljömärkning, Magnus Boström & Mikael Klintman
Klimatfrågan och individualiserat ansvar, Linda Soneryd & Ylva Uggla
Vetenskap för kontroll eller för välgrundad förståelse?, Johan Hedrén

PUBLIKATION:
Forskartexter från projektet Power Landscapes,
Redaktör: Linda Soneryd.
Ladda ner.