Jangalicios, The New Beauty Council och Tillväxt

Akt I: en grön utställning, 12 maj – 30 juni, 1 aug – 21 okt, 2012 i Botkyrka konsthall

Odla! Den blå planeten är den första akten i projektet som består av:
Akt I: Den blå planeten – en grön utställning tar avstamp i grundläggande frågor kring samhälle och miljö. Utställningen på Botkyrka konsthall visar ett flertal exempel på konst som är arkitektur, berättelser och frågor, funktionell och alternativ stadsplanering på en och samma gång.

Akt II: Fittja Open 2012 är ateljéprogrammet Residence Botkyrka som utmanar vad konst i det offentliga rummet kan vara. Årets upplaga av Fittja Open är en skördefest med extra allt; restauranger som uppstår för en dag, gerillakompostering eller varför inte en guidning till Fittja som lika gärna kan tolkas som en performance i rymden.

KONSTNÄRER:
Julia Adzuki, Katja Aglert, Parasto Backman, Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans, Kultivator, The New Beauty Council och Tillväxt, OPENrestaurant, Marjetica Potrč och Konsthögskolan i Hamburg (HFBK) och Kungl Konsthögskolan i Stockholm, Antonio Scarponi, SymbioLab, m. fl.

CURATORER:
Po Hagström, Katrin Behdjou Söderlund, Joanna Sandell

Välkomna!

TEAM:
Curatorer: Po Hagström, Katrin Behdjou Söderlund, Joanna Sandell
Curator program & pedagogik: Miriam Andersson Blecher
Koordinator: Johanna Fogel
Assistenter: Emilia Larsson och Anna Jönsson
Tekniker: Erik Rören

Installationsvy, The New Beauty Council och Tillväxt, 2012

Samtal: Individens miljöansvar och förutsättningar för konsumentmakt.
Onsdag 10 oktober kl 18-19.30 i Botkyrka Konsthall, Tumba torg.

Samtal i samband med utställningen Den blå planeten- en grön utställning i Botkyrka konsthall. På olika sätt förväntas vi som enskilda individer och konsumenter ta ansvar för komplexa miljöfrågor som klimatförändring.

Magnus Boström, sociolog, Södertörns högskola, har bland annat forskat om grön konsumtion och miljömärkning samt Ylva Uggla, sociolog, Örebro universitet, som forskat om miljövänliga livsstilar, diskuterar dessa frågor med konstnären Julia Adzuki som genom SymbioLab väcker frågor kring miljö och livsstil. Samtalsledare: Linda Soneryd.

I samarbete med i Po Hagström och Linda Soneryd och ABF Stockholm. Läs mer om seminarieserien på ABF i Stockholm.
Utställningen i Botkyrka Konsthall pågår t o m 21 oktober och undersöker stadsodling, grön arkitektur, matperformances och miljöaktivism. Vi har bjudit in konstnärer, arkitekter, designers och miljöaktivister att testa och presentera sina idéer om hur vi lever, äter, konsumerar, bygger våra samhällen på de mest oväntade sätt och platser i skuggan av pågående klimatförändringar.

Botkyrkas koloniföreningar, samhällsforskare och skolelever – alla möts och samarbetar i verk som pågår från maj till oktober 2012. Tillsammans odlar och skördar, diskuterar och drömmer vi oss fram i det offentliga rummet i Botkyrka.

UTSTÄLLNING: 12 maj 2012 – 20 okt 2012 i Botkyrka konsthall

KONSTNÄRER:
Julia Adzuki, Katja Aglert, Parasto Backman, Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans, Kultivator, The New Beauty Council och Tillväxt, OPENrestaurant, Marjetica Potrč och Konsthögskolan i Hamburg (HFBK) och Kungl Konsthögskolan i Stockholm, Antonio Scarponi, SymbioLab, m. fl.

CURATORER:
Po Hagström, Katrin Behdjou Söderlund, Joanna Sandell

PROGRAM & PEDAGOGIK: Vernissage 12 maj i Botkyrka konsthall. Invigning av Peter Nyberg, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Botkyrka kommun.
Performance av Lisa Jeannin, Rolf Schuurmans & sköldpaddan Vilhelm.

RESIDENCE BOTKYRKA: Ateljévistelse av OPENrestaurant, Marjetica Potrč och Konsthögskolan i Hamburg (HFBK)