Nya biennalen

Välkommen till den Nya biennalen för konst & arkitektur i Botkyrka konsthall i Tumba och i Fittja. Under biennal-månaden kommer olika aktiviteter att ske runt om i Fittja och i konsthallen. Vi publicerar programmet här, och i vårt nyhetsbrev.
Introduktion till de medverkande.

När den Nya biennalen för konst och arkitektur öppnar valhelgen den 13 september i Botkyrka konsthall och Fittja, är det med fokus på mötet mellan samtidskonst och arkitektur på väg mot en ny konstinstitution. Botkyrka konsthall öppnar en samtidskonstfilial i Fittja efter att i fem år drivit residensprogrammet Residence Botkyrka. Här har konstnärer och arkitekter undersökt miljonprogrammets möjligheter genom platsspecifika arbeten i Fittja under de senaste åren.

I anslutning till den internationella arkitekturbiennalen i Venedig, invigde Botkyrka konsthall Fittjapaviljongen i Venedig, där residence-konstnärer och arkitekter visat verk, idéer och modeller som nu tar nya former under den Nya biennalen för konst & arkitektur i Botkyrka. Fittjapaviljongen, som pågår fram till den 7:e september, har gästats av flera tusen internationella besökare och blivit omnämnd som en av de mest intressanta utställningarna under arkitekturbiennalen av magasinet Domus.

Botkyrka konsthall i Fittja är en konsthall som sträcker sig genom ett samhälle och ett bostadsområde. Ibland finns konsthallen i redan existerande byggnader – som i Kuben på Ungdomens Hus eller tillfälligt inhyst i föreningars lokaler. I andra fall gestaltas konsten i det offentliga rummet eller i temporära byggnader – som i en kökscontainer från Kapstaden vilken blir Botkyrka konsthalls första tillägg i form av ny arkitektur i Fittja. Fittjas unika platser bär på möjligheterna att formulera en annan sorts konstinstitution, en som är öppen för framtida praktiker, växer organiskt, och verkar internationellt genom det lokala.

Botkyrka konsthalls kökscontainer som aktiveras av OPENrestaurant & Ayhan Aydin tillsammans med lokala och inbjudna aktörer, får under hösten sällskap av ytterligare en container vilken tar formen av ett föränderligt projektrum. De omarbetade containrarna är ritade av arkitekten Michael Orchard och tar plats direkt nedanför Fittjas T-banestation mot ängen. Under den Nya biennalen för konst & arkitektur visas här verk och projekt av deltagande konstnärer och arkitekter:

Pia Sandström ger en temporär gestaltning åt Labyrint Press som kontinuerligt uppdateras med nya verk, nu senast med; Karl-Jonas Winqvists musikblogg Music for Xaba och Lorenzo Nasimbenis rumsliga illustration av ett framtida bibliotek. Mako Ishizuka genomför och dokumenterar en välkomstceremoni för kökscontainern och den nya platsen för samtidskonst. Jelena Rundqvist & Aron Kullander-Östling improviserar fram ett fanzine Sumlen som utgår från omgivningen och de processer som sker i samband med öppningen av den Nya biennalen. Elena Mazzis storskaliga installation Reflecting Venice kommer att integreras med containrarna under våren, verket är ett avancerat möte mellan konst, ekologi och högteknologi där konstnären samarbetat med fysiker från Isomorph Production. Under den Nya biennalen får besökaren se ritningar över installationen och ett videoverk. Konstnärskollektivet Kultivator tar fram en ekotoalett till den nya kökscontainern.

I Kuben ovanpå Ungdomens Hus visas James Webbs videoinstallation Le Marché Oriental (2008). Ett verk som utspelas i ett nedlagt köpcentrum i Kapstadens ökända District Six, ett par veckor innan det revs för att ge plats åt lyxlägenheter. District Six Sheikh Mogamat Moerat från områdets moské Zeenatul Islam Majid sjunger adhan (böneutropet) i den ödelagda byggnaden.

Botkyrkas konsthalls pedagogiska verkstad presenterar Junior Residence och Påhittiga Konstkollots arbete:
5 ytor 5 berättelser – är ett projekt av Junior Residence Dream Team som synliggör ungas röster och uttryck om förändringar i Botkyrka. Dream Team transformerade och aktiverade Fittja Paviljongen under arkitekturbiennalen i Venedig och under den Nya biennalen för konst & arkitektur visar de besökare runt i utställningen och Fittja. Transformations, ett bildspel från den kreativa processen i Venedig visas i ateljén på Mångkulturellt Centrum under lördagen 13 september. Ljudverket Soundtrack of Fittja kommer att ljuda på nätet liksom på verkliga platser i Fittja. I det Påhittiga Konstkollots arbete Alla får ta plats! visas 12 stolar som placerats ut i Fittja, och ger plats åt ungas röster och uttryck.

I Botkyrka konsthall visas Johanna Billings videoverk I’m gonna live anyhow until I die (2012) för första gången i Sverige. Verket som utspelar sig i Rom tar avstamp i ett projekt som genomfördes med anledning av 150-årsdagen av Italiens enande, producerat i samarbete med MAC, Belfast och Fondazione Sandretto re Rebaudengo, Torino under 2010-2012. Huvudpersonerna i I’m gonna live anyhow until I die är fem barn som ser ut att vara en slags nyfikna tidsresenärer på en resa runt gatorna i Rom.

I konsthallen visas även Tor Lindstrands intrikata tankearbete Mot en institution, ett multimedia-kollage av idéer och frågeställningar som vill öppna upp till samtal om arkitektur och konstinstitutioner som drivande i förändringsprocesser. Tor Lindstrand bjuder även in arbeten och skisser av arkitektduon DK-CM samt studenter på KTH Arkitekturskolan.

Botkyrka konsthall presenterar även ett par nya 1%-uppdrag i Fittja och Alby:

Mats Anderssons utsmyckning för Fittjaterrassen handlar om arkitektur, historia och bild. Verket, som består av två delar, är placerat vid den centrala torgbildningen längs kvarterets gångstråk och utgår från planlösningen för ett våningsplan av det intilliggande Värdhusvägens punkthus.

Den egyptiska konstnären Tarek Zaki har vid flera tillfällen vistats i Fittja inom ramen för ateljéprogrammet Residence Botkyrka. Tarek fick uppdraget att göra ett offentligt verk i Alby i samband med att ny vattenledning drogs mellan Tumba och Alby. Genom sitt intresse och tidigare konstnärliga praktik intresserar sig Tarek för en plats historia och berättelser, arkeologi och tid. En skulpturgrupp i betong som som bildar en stad i miniatyr har placerats i Alby. Konstnären har inspirerats av berättelser från området och arkeologiska fynd från Botkyrka. Det är ett konstverk att ta i bruk som tål att man både klättrar och sitter på det.

PROGRAM UNDER ÖPPNINGSHELGEN:
Lördag 13 september
12.00 – 15.00 Vernissage i Botkyrka konsthall där Johanna Billings film I’m Gonna Live Anyhow Until I Die visas tillsammans med Tor Lindstrands installation Mot en institution. I ateljén är det öppen verkstad för barn och unga.
13.00 Introduktion till utställningen av Joanna Sandell och Miriam Andersson Blecher.
14.30 Buss från Botkyrka konsthall till Fittja.
15.00 – 19.00 Program i Fittja.
15.00 Introduktion till programmet i Fittja av Joanna Sandell, Anneli Bäckman och Katrin Behdjou.
15.00 – 17.00 Workshop med Saadia Hussain och Kerstin Gezelius vid Containern.
17.00 – 19.00 OPENrestaurant + Ayhan Aydin bjuder på smakprov från Köks-containern.

Söndag 14 september
12 – 15.00 Botkyrka konsthall visar Johanna Billings I’m Gonna Live Anyhow Until I Die och Tor Lindstrands installation Mot en institution / Toward an Institution.
13 – 16 Program i Fittja under den Nya biennalen för konst & arkitektur:
13 – 15 Workshop med Saadia Hussain och Kerstin Gezelius vid Containern.
14 – 16 OPENrestaurant + Ayhan Aydin bjuder på smakprov från Köks-containern.

I anslutning till Containern som ritats av Michael Orchard (Sydafrika) visas videoverk, dokumentationer och installationer av OPENrestaurant (USA), Mako Ishizuka (Japan/Sverige), Elena Mazzi (Italien), Derek Gripper (Sydafrika), Kultivator (Sverige). Pia Sandström (Sverige) och Labyrint Press presenterar ett urval verk av bl.a. Mats Eriksson (Sverige), Lorenzo Nassimbeni (Sydafrika) och Karl Jonas Winqvist (Sverige).

I Kuben ovanpå Ungdomens Hus visas James Webbs (Sydafrika) film Le Marché Oriental.

På Krögarvägen 2 presenterar Spridd och Botkyrkabyggen (Sverige) Fittja People’s Palace.

I Mångkulturellt Centrums ateljé visas Junior Residence arbete och process som tagit form under sommaren.

På Fittja Äng visas en installation av Junior Residence, och ytterligare en installation av Jakob Wiklander och Militza Monteverde (Sverige).

På Fittjaterassen visas 1%-uppdraget av Mats Andersson (Sverige)
I Alby visas 1%-uppdraget av Tarek Zaki (Egypten)

Fredag 10 oktober, kl. 10-12.45 i Kuben ovanpå Ungdomens Hus i Fittja
FÖRELÄSNINGAR: Markus Bader från raumlaborberlin och Peter Lang, mejan arc, KKH föreläser i Kuben. På engelska: Peter Lang will present his on-going work on diagramming and categorising living contexts. Putting together an urban pattern language on the spaces of mass rallies, border zones, sleeper zones, slip zones and time vaults.
I samarbete med Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och KTH – Arkitekturskolan, och med stöd från Goethe-Institut Schweden.

Lördag 11 oktober, kl. 13-16 intill Fittjaköket
WORKSHOP: Konstnärerna Thomas Liljenberg & Bo Samuelsson bjuder in till en workshop med fokus på lokala utvecklingsfrågor. Hur ser vi på konstinstitutionens, konstens och kulturens roll i relation till platsen? Hur kan alla olika typer av verksamheter samverka och föra en dialog med varandra utifrån platsen Fittja? Vad vill vi se, vilken typ av institution ska växa fram? Mer information finns här.

Den sista helgen 11-12 oktober visas en trailer till Mats Erikssons film: Everything was possible – all power to the imagination! i Labyrint Press, Botkyrka konsthall.

Filmen bygger på drygt tre timmar av filmmaterial som spelades in på Gamla Bro av filmgruppen i allaktivitetshuset, samt av kompletterande nyhetsmaterial från SVT-arkiv. Filmen är producerad inom den konstnärliga forskningen vid Malmö Konsthögskola | Lunds Universitet, och har erhållit stöd från Iaspis | Konstnärsnämnden och Stockholmsgillet.


UTSTÄLLNING:
13 sept. – 12 okt. 2014

PROGRAM
Öppettider i Fittjakökets
container och Kuben:
tors. 16-19
fred. 10-12 (seminarier i Kuben)
lör – sön 13-16

PLATSER:
Botkyrka konsthall, Tumba
Fittjakökets container
Kuben i Fittja
Fittja äng
Verdandi
och på olika platser
i Fittja

KONSTNÄRER/ARKITEKTER:
Mats Andersson (Sverige), Ayhan Aydin (Sverige), Johanna Billing (Sverige), DK-CM (Storbritannien), Döne Delibas (Sverige), Derek Gripper (Sydafrika), Mako Ishizuka (Japan/Sverige), Junior Residence (Sverige), Aron Kullander-Östling (Sverige), Kultivator (Sverige), Thomas Liljenberg (Sverige), Tor Lindstrand (Sverige), Elena Mazzi (Italien), Militza Monteverde (Sverige), Lorenzo Nassimbeni (Sydafrika), OPENrestaurant (USA), Michael Orchard (Sydafrika), Jelena Rundqvist (Sverige), Bo Samuelsson (Sverige), Pia Sandström (Sverige), James Webb (Sydafrika), Jakob Wiklander (Sverige), Karl-Jonas Winqvist (Sverige), Steuart Wright (Sydafrika), Tarek Zaki (Egypten), m.fl.

CURATOR-TEAM:
Joanna Sandell
Tor Lindstrand
Anneli Bäckman
Katrin Behdjou Arshi
Miriam Andersson Blecher
Martin Rørtoft

KOORDINATORER:
Anna Jönsson
Johanna Fogel

PEDAGOGER:
Kerstin Gezelius
Saadia Hussain

PRAKTIKANT:
Anne Pfennig

SAMARBETEN:
KTH – Arkitekturskolan
Mångkulturellt Centrum
Botkyrka kvinnoresurscentrum

MED STÖD FRÅN:
Iaspis
Botkyrkabyggen
Kulturrådet
Kulturbryggan
Gertrude & Ivar Philipsons Stiftelse
Goethe-Institut Schweden
Isomorph Production
Fredricsons Trä

Foto: Simon Berg