Johan-Thurfjell_Dobharchú_web

GRUPPUTSTÄLLNING i Botkyrka konsthall, Tumba. 14 mars – 6 september, 2015.
Julia Adzuki, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Valeria Montti Colque, Johan Thurfjell och Cecilia Ömalm.

Lunchvisningar av utställningen: onsdagar och fredagar kl 12.30-13. Välkomna!

Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Prima Materia. Foto/Photo: Simon Berg

Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Prima Materia
Foto/Photo: Simon Berg

Johan Thurfjell, Dobar Cú (vänster/left), Valeria Montti Colque, Berget (höger/right). Foto/Photo: Simon Berg

Johan Thurfjell, Dobar Cú (vänster/left), Valeria Montti Colque, Berget (höger/right). Foto/Photo: Simon Berg

PROGRAM I VÅR
27 maj kl. 18-20: Föreläsning och performance-ritual med Lisa Jeannin, Katarina Falkenberg och Erika Dickmark. Katarina Falkenberg, grundare av Alkemiska akademien, inleder med att hålla en föreläsning om den alkemiska traditionen kopplat till konsten.

VÄLKOMMEN till vårens grupputställning i Botkyrka konsthall, en utställning som vill maximera och belysa ett slags ”mörk materia” – må det så vara psykologiskt, andligt, politiskt eller naturvetenskapligt. Inom vetenskapen pågår ett intensivt arbete med att observera och förklara den materia och energi som universum till allra största del består av. Mörk energi och mörk materia är fortfarande ett mysterium som gäckar och inspirerar fysiker världen över.

Människan har i alla tider sökt kunskap om hennes plats i världen och i universum, något som manifesterats i myter och religioner. I utställningen Mörk materia träder konsten in och utforskar existentiella och kosmiska dimensioner genom alkemiska experiment, mytologiska berättelser och mysticism. Här kan även själva konstobjektet ses som en allegori över vad ”mörk materia” kan vara. I arbetet bakom ett konstverk finns ett material som delges betraktaren i form av en upplevelse, något som sker i mötet med konstobjektet. Upplevelsen kan vara omstörtande, känslosam, sinnesutvidgande, upplysande, provocerande eller kanske bekräftande.

Det kan vara allt detta eller någonting helt annat.

Julia Adzuki, Mother Mother. Foto/Photo: Simon Berg

Julia Adzuki, Mother Mother. Foto/Photo: Simon Berg

Tarotkortlek med illustrationer av Hieronymus Bosch. Foto/Photo: Simon Berg

Tarotkortlek med illustrationer av Hieronymus Bosch. Foto/Photo: Simon Berg

JULIA ADZUKI vill framkalla ett sinnligt utbyte mellan kroppen och dess omgivning för att närma sig en förståelse av naturens kontinuerliga växelverkan. Hon arbetar med obeständiga material som is och snö, eller organiskt material som kombuchasvampen. Genom att kombinera bärbara objekt och kroppsliga rörelser, utforskar hon gränslandet mellan de inre och yttre landskapen.

Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans "Prima Materia" Installation

Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans
”Prima Materia”
Installation

LISA JEANNIN & ROLF SCHUURMANS är intresserade av alkemi och växternas läkande kraft. De utforskar ett underliggande mönster av ren energi som genomsyrar allt: människan, naturen och växterna. I detta allomfattande kraftfält skapas alkemiska elixir enligt uråldriga principer som bygger på devisen att separera och sätta samman. Lisa & Rolf vill visa alternativa möjligheter till att förstå världen och vår existens i universum.

VALERIA MONTTI COLQUE hämtar sin inspiration från myter och religioner världen över. I hennes performanceverk, installationer, masker och fotografier skapas en tät bildvärld där människans rädsla för det onda trängs med hoppet om det goda. Symboler för mörker och ljus, ordning och kaos, luckras upp och omvandlas för att få nya innebörder i det sammanhang som omger dem. Centralt i Valerias verk befinner sig dock den enskilda människan och hennes resa genom livet.

JOHAN THURFJELL utgår från ett personligt universum i sitt arbete där han ofta dyker ner i det undermedvetnas gångar. Han berättar om hur han efter ett år fyllt av sorgliga, och av varandra oberoende, händelser hamnade på Irland och lärde känna en del av landets historia och rika mytologi. Där, bland varelserna i de mytologiska berättelserna, hittade han Dobar Cú, den mörka våta hunden som vaktar porten till den underjord vi alla vid något tillfälle i livet måste vandra igenom.

Cecilia Ömalm "Annunciation" detalj från tapet, 147-198cm, från konstnärens orginalkollage, 2015

Cecilia Ömalm
”Annunciation” detalj från tapet, 147-198cm, från konstnärens orginalkollage, 2015

CECILIA ÖMALM tränger ner i arkitekturens många lager av historia, andlighet och psykologi där hon tar betraktaren bortom arkitekturfältets linjära och fysiska dimensioner. I hennes arbete intresserar hon sig för platser och arkitektoniska element som är laddade med symbolik: portar, labyrinter och tempel. Genom att sätta samman olika fragment och perspektiv öppnar hon upp för upplevelsen av nya platser och rumsliga tillstånd.

I utställningen passerar vi även en vetenskaplig illustration över mörk materias fördelning i universum genererad av Planck institutets satellit samt en tarotkortlek med illustrationer av Hieronymus Bosch. Kortleken är sammanställd av A. Atanassov och tryckta år 2001 av Lo Scarabeo i Italien. Hieronymus Bosch var konstnär verksam vid 1400-talets slut i Holland. Hans mångbottnade bildvärld, överdådigt rik på symbolik, har gett inspiration till konstnärers arbeten liksom mystikers tolkningar av världen.

UTSTÄLLNING:
14 mars – 6 sept.
Botkyrka konsthall, Tumba

KONSTNÄRER:
Julia Adzuki
Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans
Valeria Montti Colque
Johan Thurfjell
Cecilia Ömalm

CURATOR:
Joanna Sandell

PRODUCENT:
Anna Jönsson

KOORDINATOR:
Johanna Fogel

TEKNIKER:
Patrick Dallard

BILD:
Johan Thurfjell
”Dobar Cú”, 2014