”Med lera märkte jag hur kontakten med elever kan utvecklas. Vi har roligt och lär oss av varandra på samma villkor. Kursen var mycket givande” Eva, lärare åk 4,

BAKGRUND
Mitt arbete med lera har lfglgwklgrwklg. Jag har hållt kurser för lärare sedan 2001..äraogjropgj

Sasha Huber, Rentyhorn, 2010

Jag beslöt mig för att visa utställningen med en annan ingång än rasbiologi: Vem har rätt att namnge en plats?

WORKSHOP 1
Vi börjar med att prata om sefewfwff

Workshop i Ateljén. Foto: Kerstin Gezelius

ARBETE I ATELJEN
Stora delar av golvet i ateljén är täckt av ett stort vitt papper. Tillsammans studerar vi en karta över Botkyrka där vi hittar barnens förskola/skola. Jag börjar rita barnens förskola mitt på pappret och undrar om barnen har några namn på platserna runtomkring. Där finns Stora gungan, Stallet och Blodiga berget. Barnen börjar rita in platserna och fortsätter sedan rita vägen hem, till sina kompisar, parker, fotbollsplaner m.m. Om platserna och vägarna skulle ha andra namn, vad skulle de då heta? Och varför? Samtalen är intensiva då varje barn berättar vad de ritar och hur de tänker. Barnen ger nya namn till platser och vägar, ofta med vänskapen som grund. Här finns Jonatan och Viktorsvägen,

”För vi är kompisar och det här är vägen vi går till varandra”. Även vad som händer på olika plaster ger grund till nya namn, ”här är Kastenjegården för där plockar jag kastanjer”. Vi avslutar med att varje barn visar och berättar om sin kartbild. Kartan tas sedan med till förskolan/skolan där arbetet fortsätter.

PRIS: BÄSTA PEDAGOGISKA PROJEKTET
Botkyrka konsthall vann pris för bästa pedagogiska projekt 2011
Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer (FUISM) har utsett detta projekt till årets bästa. Projektet nominerades för sin lyhördhet när det gäller att ställa svåra frågor och göra dem till angelägna samtalsämnen för målgruppen.

Ur motiveringen: ”Utifrån små barns verklighet har de kunnat möjliggöra förståelse av orättvisor i det förflutna. Med en för målgruppen lämplig metod har de hittat nyanserade ingångar att diskutera rasbiologi med förskolegrupper.”

TEAM:
Pedagog: Kerstin Gezelius
Curator program & pedagogik: Miriam Andersson Blecher

KURSDATUM:
15 oktober 2012 – 2 februari 2013, 3 tillfällen

KOSTNAD: 3000 kr/lärare, 5000 kr för lärare utanfr Botkyrka kommun.