press_huvud

MIRIAM ANDERSSON BLECHER ÄR BOTKYRKA KONSTHALLS NYA CHEF

Botkyrka konsthalls nya chef är Miriam Andersson Blecher.

Miriam Andersson Blecher. Foto: Anneli Bäckman.

Miriam Andersson Blecher är Botkyrka konsthalls nya chef! Miriam har redan stor erfarenhet av verksamhetens hela spektrum då hon har varit curator för program och pedagogik sedan 2007 och även axlat rollen som t f konsthallschef sedan 2015.

Under de kommande åren ligger fokus på att utveckla verksamheten i Fittja där en ny konsthall byggs och står klar 2018.

”Jag ser att Botkyrka konsthall är och kommer att vara en plats för den samtida konsten där det finns möjlighet att lyfta och reflektera över vår tids aktuella frågor. Dagens samtidskonsthallar har stora möjligheter att vara öppna demokratiska rum där nya möten kan ske och andra berättelser ta form. Jag tror på konstens roll och kreativitetens kraft i ett föränderligt samhälle och att en konsthall kan ha en betydande roll på lokalnivå i ett bostadsområde samtidigt som den verkar i ett globalt sammanhang.”

Miriam Andersson Blecher tillträder som konsthallschef den 1 juli.