Jaana Kokko besökte Residence Botkyrka under en längre period under hösten och vintern 2010–2011. Vistelsen lade grunden till verket The Forest is Young and Full of Life som visades på Moderna museet i Stockholm 3-21 mars 2012.

Video still, The Forest is Young and Full of Life, Jaana Kokko, 2012

I samband med premiären gav Labyrint Press ut originalmanuscriptet och filmen som en artist’s book. En trailer av The Forest is Young and Full of Life visades som en del av Botkyrka konsthalls utställning Fittja Open 2011. Videon i sin helhet var också en del av video- och filmprogrammet Biografen, som visades i Botkyrka konsthall 17-22 april, 2012.

Jaana Kokkos arbeten handlar om djur- och människorättsfrågor. I vitt skilda metoder såsom teckning, video och foto skildrar hon människans relation till naturen i förorten.

Jaana Kokko är en konstnär för närvarande verksam i Esbo, Finland. Hon jobbar med video, fotografi, installationer, teckning och text. Själv skriver hon:

”I mitt arbete intresserar jag mig inte bara för undersökningar av estetiska och historiska perspektiv på konst, utan också för förståelse för hur ett konstverk och utställandet av det kan ses som politiska kommentarer. Den politiska handlingen som riktlinje för skapande är enligt mig inte ett hämmande utan frigörande synsätt.

Jag är doktorand vid den konstnärliga fakulteten vid Aaltouniversitet i Helsingfors fr o m hösten 2010. Jag utexaminerades från Universitetet för konst och design i Helsingfors 2002, efter att ha studerat nya medier, manusskrivande och fotografi. 1999 utexaminerades jag från Helsingfors handelshögskola.”

I Fittja Open 2011 medverkade hon med:
Countryman Tuomas Mattila and his rooster Abraham, 2011
My daughter Aira Timlin and her fur hat, 2011 Animal rights activists Dorna Behdadi, 2011
The forest is young and full of life, 2011
Aira and the swing, 2011
Self-portrait, 2011
Sleeping Aira, 2011
Mother and child, me and Aira, 2011
Aira and the sheep, 2011
Bird, 2011

Läs mer på hennes hemsida, www.jaanakokko.com

Produktionsstöd av AVEK och Kulturkontakt Nord.

RESIDENCE BOTKYRKA: Ateljévistelse oktober 2010 – januari 2011

LABYRINT PRESS: Artist’s book, The forest is young and full of life, 2012

UTSTÄLLNINGAR: Fittja Open 2011 och Biografen, 17-22 april 2012 i Botkyrka konsthall

STÖD: AVEK och Kulturkontakt Nord.