domeofvisions

Seminarier om konst, kultur och kulturhistoria i förhållande till den snabba urbaniseringen i Stockholmsområdet.
Datum: 19-21 april
Plats: Dome of Visions, Valhallavägen 79

Stockholm växer och staden förtätas. Men hur och var? Måste vi få till ett systemskifte? Idag verkar regelverken och processerna vara skapade för att staden ska expandera på ny mark, men hur ska det gå till när vi bygger nytt där folk redan bor? En förtätad stad kommer att ställa nya krav vid planeringen av bostäder, verksamheter och offentliga rum. Idag ser vi konsten som en central del av samhällsbyggandet. Men kan konsten vara en del av stadsutvecklingen och samtidigt ha en ”fri” roll? Vem får bygga och kan ta plats i det offentliga rummet och vem bestämmer hur det ska se ut?

Föranmälning till seminarierna krävs, kontakta Björn Norberg: bjorn.norberg@domeofvisions.se.
Läs mer…

PROGRAM
19/4 Vem tar ansvar och betalar för kulturen?
Kultur, ekonomi, stadsbyggande.

10:30 – 12:00 Näringsliv, Mecenater och sponsorer i stadsbyggandet
Kan sponsorer och näringslivet vara en del av lösning för kulturinstitutionerna och hur fungerar de iförhållande till samhällsbyggandet? Vilka exempel finns idag och vilken roll tar de? Finns det andra sätt för näringslivet att verka som en positiv kraft?

Ragnar Lund, KTH
Christofer Hök, NCC
Git Scheynius, VD Stockholms Filmfestival
M.fl talare

13:00-15:00 Har kulturhistoriska värden någon plats i samhällsutvecklingen? Och Bildningen?
När förlorar en byggnad sitt värde? Hur mäter man kulturhistoriska värden i ekonomiska termer? Hur skapar man ett värde kring en byggnad för att på så sätt freda den?

Christer Gustafsson, Uppsala Universitet
Eva Ekelund, Mark- och exploateringschef Kiruna kommun
Cissela Génetay och Ulf Lindberg, Riksantikvarieämbetet

20/4 Konsten och staden och det offentliga rummet. 9:30-12:00
OBS! Förmiddagen 20/4 kommer att hållas i Openlab, bredvid Dome of Visions
Vem äger de offentliga rummen idag? Och hur ser det ut 2030? Var sker det politiska samtalen? Vilken roll har kulturen och konsten i stadsutvecklingen? Hur byggs det hållbara samhället?

Tor Lindstrand, arkitekt, KTH Arkitekturskolan
SPRIDD (Klas Ruin, Ola Broms Wessel)
Samira Ariadad, skribent, musiker, aktivist, radikal framtidsvisionär
Catharina Gabrielsson, KTH Arkitekturskolan

20/4 Konstinstitutionerna 13:00-15:00
Hur arbetar samtidskonstens institutioner idag? Vilken plats får och tar de i det offentliga rummet? Vad betyder den snabba urbaniseringen och utvecklingen av Stockholm för konstinstitutionernas sät att arbeta? Hur ser det ut 2030?

Anneli Bäckman, Botkyrka Konsthall, Nya biennalen för konst och arkitektur i Botkyrka
Mårten Castenfors, Liljevalchs
Joanna Zawieja, Statens Konstråd, Producent stadsutveckling och arkitekt,
Joachim Granit, Färgfabriken
Jens Strandberg, Konsthall C

21/4 Konsten, konstnären och staden 13:00-15:30
Stadsutvecklingen, demokratin, medborgardialogen, social hållbarhet och den konstnärliga praktiken.

Johanna Gustafsson Fürst, konstnär
Saadia Hussein, konstnär, konstaktivist, konstpedagog
M.fl. talare

Dome of Visions i samarbete med Tor Lindstrand, Arkitekturskolan, KTH.


SEMINARIUM
19-21 april

PLATS
Dome of Visions, KTH

FÖRANMÄLAN
bjorn.norberg@domeofvisions.se

SAMARBETEN
Dome of Visions
KTH-Arkitekturskolan