Gronsaksprogrammet_KTH_banner

Grönskaksprogrammet – Fittja odlar!
28 maj – 31 augusti, Mångkulturellt centrum i Fittja.

De senaste två åren har arkitekturstudenter från KTH arbetat med allt från radhus, studentbostäder, förskolor, medborgarkontor och offentliga rum i norra Botkyrka. Mycket av arbetet har skett på plats och resulterat i utställningar, föreläsningar, seminarier och publikationer. Under våren har studenterna arbetat fram balkongodlingsprojektet Grönsaksprogrammet. Syftet är att lyfta frågan om odling och härodlad mat i miljonprogramsområden. I samarbete med lokala personer och organisationer har idéer om lokal matframställning studerats – både den praktiska biten kring hur man kan odla på balkongen men även en mer visionär ide om möjligheterna kring organiserade odlingskooperativ. Projektet kommer ställas ut under sommaren vid Mångkulturellt centrum i Fittja med invigning den 28 maj.

Alla lägenheter i Fittja har egen balkong och de är en framträdande del av områdets identitet, studenterna har tittat på vilken potential balkongerna har för att bli de boendes egen trädgård. I Fittja finns redan en stor kunskap och ett etablerat intresse för odling – förutom ett populärt kolonilottsområde finns flera organisationer som använder odling, mat och matkultur som ett verktyg för integration och entreprenörskap.
”Mat och matkultur är ett gränsöverskridande och avväpnande sätt att föra människor närmare varandra.Grönsaksprogrammet lägger vikten på att alla kan och alla får vara med” säger Sofia Skogseid, arkitekturstudent och talesperson för projektet.

Projektet Grönsaksprogrammet består av en pedagogisk utställning med fullskaliga balkongmodeller där olika lösningar för hur de boende i området kan odla på just sin balkong presenteras. Utställningen kommer vara en del av Mångkulturellt centrums uteservering och samtidigt fungera som trädgårdsodling för restaurangen. Under sista veckan i maj anordnas workshops, föreläsningar och events kring balkongodlingstemat på plats i Fittja. Projektet syftar till att skapa intresse och leda till en bredare diskussion kring följande frågeställningar:

– Vilken är den individuella vinsten med att odla på sin balkong?
– Kan man gå ihop ett helt hus/kvarter/område och etablera alternativa handels- och byteskooperativ? Vad är den hypotetiska maximalpotentialen med storskalig och organiserad balkongodling?
– Hur kan projektet bidra till att utveckla de offentliga rummet?

#grönsaksprogrammet
gronsaksprogrammet@gmail.com
Talesperson: Sofia Skogseid – 073 038 37 18 – sofiaskogseid@gmail.com
Ansvarig lärare: Tor Lindstrand, KTH Arkitektur – tor.lindstrand@arch.kth.se

UTSTÄLLNING
Grönsaksprogrammet
28 maj – 31 augusti

ÖPPETTIDER
Se hemsidan:
mkcentrum.se/oppettider

MEDVERKANDE
Studio 2, KTH-A

ARRANGÖR
KTH Arkitekturskolan

i samarbete med
Botkyrka konsthall
Mångkulturellt centrum