Till förskolan Myrstacken har Gunilla Klingberg vidareutvecklat sitt berömda orientaliskt inspirerade mönster på ett av förskolans stora fönstervägg. Utsmyckningen är ett ornamentmönster som består av tecknade djur och naturmotiv från näromgivningen; nyckelpigor, möss, fåglar, blommor och löv.

Gunilla Klingberg, förskolan Myrstacken. Foto: Erik Hagman

”Platsen för den konstnärliga utsmyckningen är fasadfönsterna i förskolans trapphus, de som vetter i riktning syd-ost och som fångar upp en del av dagsljuset. Dagsljuset skapar spännande skuggeffekter av mönstret mot golv och mot väggar i trapphuset, de förflyttar sig med solens gång. Mönsterbilderna och skuggeffekten knyter samman ute och inne och kan vara något att tala om. Som att hitta figurer i mönstret och kanske kan det väcka fantasin att göra egna mönster.”

I arbetet med gestaltningen på fasadfönsterna, hur har du relaterat till platsen?
”Jag slogs av att naturen är så direkt in på förskolan och jag ville knyta ihop de två miljöerna. Byggnadens fönster är som ögon ut mot skogen och jag tänker mig att barnen kan stå och titta ut och se träden på avstånd samtidigt som de ser fönstermönstrets symboler av växter och djur på nära håll. Som en slags inzoomning av det som är utanför, något att fantisera kring. Jag ville också att mönstret skulle kännas levande. Eftersom solen rör sig förflyttas skuggorna under dagen, en påminnelse om planeternas rörelse och årstidernas växlingar.”

Nämn två saker som är kännetecknande för Botkyrka enligt dig.
”Jag känner inte till Botkyrka så väl men tänker främst på natur och fina friluftsområden. Och på Cirkus Cirkör!”

Gunilla Klingberg, förskolan Myrstacken. Foto: Erik Hagman

Förskolan Myrstacken
Förskolan Myrstacken är en av 3 förskolor som tillhör Trädgårdstadsskolan i Tullinge. Den består av 4 avdelningar med ca 75 barn och 12 pedagoger. Arbetsområderna är hälsa och rörelse, livskunskap och årslånga projekt. Myrstackens pedagoger arbetar för att synliggöra barns olika sätt att vara och lära. Både den inre och yttre miljön ska uppmuntra till kommunikation, utforskande, lek och lärande.

Konstnär: Gunilla Klingberg
Arkitekt: Lars Almstedt, AQ Arkitekter
Konstkonsult: Paola Zamora

OFFENTLIG KONST: Uppfört 2008
TITEL: Fönster Mönster Djur & Natur
PLATS: Fasadfönster, förskolan Myrstacken, Tullinge
MATERIAL: Självhäftande folie