fittjaopen2011

…pizza, Brooklyn, irländska sånger, chilenska rötter och svenska jordgubbar… Att dela personliga berättelser, sånger, recept och vardagliga råd är ett steg bort från en alltmer likgiltig inställning till samhällsdeltagande. Det är de små detaljerna som blåser nytt liv i den offentliga debatten. Missa inte en spännande utställning kring det Stockholm och den värld vi gemensamt delar. Kom till Botkyrkas stora årliga satsning på offentlig konst.

Konstnärer: Katja Aglert, Helena Byström, Ulrika Gunnarsdotter, Kalle Hamm, Phil Hession, Sasha Huber, Dzamil Kamanger, Jaana Kokko, Birger Lipinski, Isabel Löfgren, Pangea design, Laercio Redondo, Petri Saarikko, Elisabeth Subrin och Paula Urbano.

Curatorer: Finbar Krook Rosato, Joanna Sandell och Paola Zamora

Många av konstnärerna i Fittja Open 2011 befinner sig någonstans i den konstnärliga processen runt ateljéprogrammet Residence Botkyrka. En del av konstnärerna har redan avslutat sin vistelse och presenterar nu det verk som skapades under tiden i Fittja. Andra befinner sig mitt i ett längre arbete och delar med sig av en del i arbetsprocessen. Ytterligare några, närmare bestämt Kalle Hamm och Dzamil Kamanger, har precis bjudits in till Residence Botkyrka. Här finns därmed en chans att för första gången ta del av nya konstnärskap. Gemensamt för samtliga konstnärer i utställningen har varit ett processinriktat arbete.

Ateljéprogrammet Residence Botkyrka vill verka för att konstnärer ska få möjlighet att realisera sina projekt under längre tid och samtidigt vara öppna för att det konstnärliga arbetet kan ta en ny riktning när ursprungsidén testas på plats i Fittja. Frågan om konstverkets relevans kan prövas både inom den nyligen instiftade residencegruppen där boende från Fittja igår men också i samtal med Botkyrka konsthalls personal och Mångkulturellt centrums forskarteam. Andra viktiga samtalspartners för ateljéprogrammet är bland andra Botkyrkabyggen, Medborgarkontoret i Fittja, Botkyrkas samhällsbyggnadsförvaltning och enskilda företagare i Fittja.

Det du möter under Fittja Open 2011 är ibland tänkt som skisser till framtida offentliga konstverk. Kan Sasha Huber och Petri Saarikkos bok om huskurer vara en inspiration till en permanent bytescentral kring huskurer och råd i Fittja? Är Ulrika Gunnarsdotters jordgubbar på Fittja Äng här för att stanna? Konstnärernas förslag kommer att prövas inför framtida uppdrag enligt enprocentsregeln som i Botkyrka inte bara omfattar ny- och ombyggnationer av fastigheter utan också projekteringar inom Gata/park-enheten och Vatten och avlopp-enheten.

Som en del av Fittja Open 2011 har Botkyrka konsthall i år också bjudit in konstnärer som relaterar till frågan om vårt gemensamma offentliga rum och de till synes världsliga detaljerna i tillvaron även i det fysiska utställningsrummet i Botkyrka konsthall, beläget i Tumba. Utställningen öppnar i år den 10 september, en dag före tioårsdagen över 9/11 i New York. I Botkyrka konsthall möter du den amerikanska konstnären Elisabeth Subrins Brooklyn kort efter katastrofen men också åtta år senare. Vad har hänt?

PROGRAM INVIGNINGEN 10 SEPT. 2011: LUNCH SAMTAL PÅ KRÖGARVÄGEN ”Modernist Communal Heritage versus Reality of the European Camps”
Vladan Jeremic och Rena Rädle vill ställa oss några av vår tids mest angelägna frågor.

Hur ser vi på diskrimineringen av romer i det offentliga rummet? Vem styr vad som ska bevaras i stadsrummet, arkitektoniska minnesmärken eller sociala sammanhang?

Vladan och Rena är verksamma som konstnärer och curatorer i Belgrad (Serbien), tillsammans med Suzana Milevska och Enisa Eminovska är de också initiativtagare till Roma Pavilion, romernas bidrag till världens mest inflytelserika konstbiennal, Venedig biennalen.

Välkommen till ett lunchsamtal på Krögarvägen 26 i Fittja, torsdagen den 15 september kl. 12-13:30. Deltagare: Vladan Jeremic, Rena Rädle samt Joanna Sandell från Botkyrka konsthall/Residence Botkyrka.

Paula Urbano, Här och där, 2011

PROGRAM: Konstnärssamtal med Paula Urbano
Den 27 september, 2011 bjuder vi in till konstnärssamtal med Paula Urbano utifrån hennes verk ”Här och där”, 2011. Samtalet leds av Leif Magnusson, verksamhetschef för Mångkulturellt centrum och René León Rosales, fil dr i etnologi samt forskare vid MKC. Samtalet berör identitet, migration och frågan vem man skulle ha varit om man vuxit upp på platsen där man föddes. Fri entré. Obs! Samtalet äger rum på Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7 i Fittja.

PROGRAM: Botkyrka at large – en presentation av Botkyrkas offentliga konst med buss.
Lördag 1 oktober, kl 12.00-16.00.
Inom ramen för Fittja Open 2011 bjuder vi in till en busstur till flera offentliga verk runt om i kommunen. Vi kommer att titta på konst och få veta mer om verken och personerna bakom dessa fantastiska arbeten som ingår i vad vi kallar för Botkyrkasmycken. Bussturen leds av curator Paola Zamora och Johanna Fogel, Botkyrka konsthall. Bussturen är gratis.
Vi besöker verk av konstnärerna:
12:00 Matti Kallioinen, Kulturskolan i Tumba
12:40 Oskar Korsar, Tumbascenen
13:20 Lisa Jonasson, Idrottshallen Brantbrink, Brantbrink
13:50 Eva Arnqvist, Förskolan Bäverhyddan, Tullinge Trädgårdsstad
14:30 Johan Svensson, Förskolan Ugglan, Alby
15:10 Tova Mozard, Hammerstaskolan, Norsborg
16:00 Tillbaka i Botkyrka konsthall

OM KONSTNÄRER OCH VERK, FITTJA OPEN 2011
Katja Aglert, Stuffed City, 2011
Katja Aglerts projekt för Fittja Open tar sin utgångspunkt i ett offentligt gestaltningsuppdrag, vars arbetsprocess bedrivits i samverkan med ungdomar i Botkyrka. Projektets fokus har varit att undersöka och reflektera kring relationen mellan mat och miljö.

Helena Byström, Botkyrkaservisen, 2011
Helena Byström ställde frågan runtom i Botkyrka under våren 2011; var hade du ditt mest minnesvärda möte? De handskrivna svaren hon fick och samlade in på olika platser har sammanställts och använts till ett blått mönster som har överförs till koppar och fat som köpts i second hand-butiker. Servisen används nu dagligen i Botkyrka konsthalls café.

Jaana Kokko, Countryman Tuomas Mattila and his rooster Abraham, 2011
My daughter Aira Timlin and her fur hat, 2011 Animal rights activists Dorna Behdadi, 2011
The forest is young and full of life, 2011
Aira and the swing, 2011
Self-portrait, 2011
Sleeping Aira, 2011
Mother and child, me and Aira, 2011
Aira and the sheep, 2011
Bird, 2011
Jaana Kokkos arbeten handlar om djur- och människorättsfrågor. I vitt skilda metoder såsom teckning, video och foto skildrar hon människans relation till naturen i förorten.

Ulrika Gunnarsdotter, Bakom plattityder och jordgubbar, 2011
Ulrika Gunnarsdotters skulpturer på Fittja äng inspireras av de folkdräkter som bars av Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna, och hans flickvän i Storkyrkan i Stockholm i samband med öppnandet av den svenska riksdagen för exakt ett år sedan.

Kalle Hamm & Dzamil Kamanger, Pizzeria Babylon, 2011
Kalle Hamm och Dzamil Kamanger är kommande konstnärer inom Residence Botkyrkas program Developing Nordic Cities. Tillsammans kommer de att bjuda vernissagebesökare på en pizzameny som både utmanar, roar och mättar besökaren.

Phil Hession, performance i Fittja

 Phil Hession, Song Map, 2011
Blood Drops in Snow, 2011
….a stranger I came…. , 2011
Where Could I Go, 2011
Phil Hession tar traditionella sånger som har överlevt genom en muntlig tradition och presenterar dem i nya sammanhang och för nya publiker. Han delar med sig av kunskap och erfarenheter i ett försök att lyssna och lära. Performanceverken kan beskrivas som kunskapsutbyten baserad på ömsesidig respekt och tillit.

Sasha Huber och Petri Sarriko, ”Remedies”, 2011

Sasha Huber & Petri Saarikko Remedies, 2011
Under sin vistelse i Botkyrka under 2010, samlade Sasha Huber och Petri Saarikko in ett brett utbud av huskurer och folkliga botemedel. Deras gemensamma arbete fokuserar på tradition och personliga erfarenheter och ber oss att reflektera över vårt förhållande till historia, auktoritet och givna fakta.

Birger Lipinski och Laercio Redondo, Please, please, please, let me get what I want, 2011
Under sin vistelse i Residence Botkyrka gjorde Birger Lipinski och Laercio Redondo en konstnärlig gestaltning för lägenheten på Krögarvägen 26. Resulatet blev en föränderlig bas för gästande stipendiater men också en mötesplats för de inbjudna kulturarbetarna, lokalbefolkningen i Fittja och tjänstemännen i Botkyrka kommun. Som en följd av den nya gestaltningen blev de tidigare inventarierna överflödiga. Dessa får istället en ny skepnad och blir projektet Please, please, please, let me get what I want.

Isabel Löfgren, Television is a foreign country, 2011

Isabel Löfgren, Part I: Television is a Foreign Country, 2011
Projektet Satellitstaden är ett forskningsdrivet konstverk kring de hundratals parabolantenner som täcker fasaderna i Fittja. Projektet visar på vikten av tv-medier som kulturell livlina till var och ens hemland. Genom Isabel Löfgrens arbete får Residence Botkyrkas gästlägenhet en egen neonfärgad parabol.

Pangea Design, Fredrik Andersson, Typsnitt för Botkyrka konsthall, Fittja Open
Genom att sammanföra en primitiv bokstavsform, stencilbokstaven, med de organiska ligaturerna ville Fredrik Andersson hitta en form som fångar något av det flyktiga och hybridaktiga i hur nya språk uppstår. Pilen och orienteringskartorna är en lek med topografi och typografi, de hämtar sin auktoritet och autenticitet från det bekanta och trygga men vart leder kartan och vart pekar pilen egentligen? Typsnittet används nu för Botkyrka konshtall, bl a på denna hemsida.

Petri Saarikko, Bezoar pt 1 – Shaving the world, 2011, Bezoar pt 2 – Hairball, 2011
Petri Saarikko har formulerat ett performanceverk baserat på ömsesidighet och generositet. Konstnären bjuder in kunder på en frisersalong i Tumba centrum att delta i skapandet av hans verk, och i gengäld kommer de att få ett helt eget konstverk.

Elisabeth Subrin, Lost Tribes and Promised Lands, 2010
Hälften av bilderna för Elisabeth Subrins verk Lost Tribes and Promised Lands togs av konstnären under en promenad runt hennes kvarter i Brooklyn ungefär en månad efter 11 september 2001. Den andra halvan av filmen följer Subrins försök att återskapa samma promenad åtta år senare. Verket handlar lika mycket om klasskillnader, identitet, kommersialisering och likriktningens tyranni som om händelserna den 11 september 2001 och dess efterdyningar.

Paula Urbano, Här och där, 2011, Her life, 2008
Under några veckor sommaren 2011, skapade Paula Urbano en mobil inspelningsstudio på utvalda platser i Fittja där hon bad invånarna att besvara en fråga; hur skulle ditt liv ha varit om du stannat kvar på den plats där du är född? Genom svaren får vi en inblick i Fittjabornas livsberättelser och i hur livet tett sig för dem på andra platser i världen och i Sverige.

TEAM
Finbar Krook Rosato, curator Fittja Open 2011
Joanna Sandell, chef Botkyrka konsthall och curator Fittja Open 2011
Paola Zamora, curator Fittja Open 2011

Utställningsproduktion/exhibition production: Jakob Hallberg, Finbar Krook Rosato, Erik Rören.
Koordinering: Johanna Fogel, Kristina Lindemann, Isabel Löfgren, Caroline Malmström
Pedagogik: Johanna Fogel, Kerstin Gezelius, Saadia Hussein
Grafisk design: Pangea design

Tack till: Nessim Becket, CuratorLab, Hellas orientering, Helmers Drop In, Kolgrill & Pizzeria Amorina, lava, Andrejs Ljunggren, Mälarhöjdens ik, Parvaneh Sharafi, Ungdomens hus i Fittja.

Med stöd från: Arts Council Northern Ireland, Intercult, Kulturbryggan, Kulturkontakt Nord, Mångkulturellt centrum, photowall.se, British Council, Arts Council of Finland, Botkyrkabyggen, Culture Ireland, FRAME Finnish Fund for Art Exchange, Konstfack

UTSTÄLLNING: 10 sep 2011 – 16 okt 2011 i Fittja

KONSTNÄRER: Katja Aglert, Helena Byström, Ulrika Gunnarsdotter, Kalle Hamm, Phil Hession, Sasha Huber, Dzamil Kamanger, Jaana Kokko, Birger Lipinski, Isabel Löfgren, Pangea design, Laercio Redondo, Petri Saarikko, Elisabeth Subrin och Paula Urbano.

CURATORER: Finbar Krook Rosato, Joanna Sandell och Paola Zamora

PROGRAM & PEDAGOGIK: Olika konstnärers performances i centrala Fittja, lunchsamtal, konstnärssamtal, guidad busstur

BOTKYRKASMYCKEN: guidad busstur och visning av sex offentliga konstverk producerade inom ramen för Botkyrkasmycken.

RESIDENCE BOTKYRKA: Ateljévistelse av Birger Lipinski och Laercio Redondo, Jaana Kokko, Sasha Huber, Petri Saarikko, Phil Hession, Kalle Hamm & Dzamil Kamanger m fl