På Grindtorpsskolan har konstnärerna Lars och Anne Traegde arbetat med en gestaltning som sträcker sig från skolans lärcenter ut i korridorer, trapphus och skolgård. På skolans skolgård har Lars Traegde arbetat med en flerdelad trädgårdsgestaltning som för tankarna till japansk trädgårdsarkitektur; nyplanterade träd, stenformationer och bryggor bildar flera enheter att samlas kring. Inomhus har Anne Traegde arbetat under temat språk, litteratur och kommunikation.

Installationsvy, Anne och Lars Traegde. Foto: Tord Lund

”Grindtorpsskolan samlar elever och skolpersonal som tillsammans talar 45 olika språk. Språk är kommunikation men språk kan också skapa missförstånd. ”Exlibris – Lust till att läsa” är en övergripande tanke som vi har arbetat med i skolans lärcenter och i området runt skolan.

I bokskåpet som finns i lärcentret har vi samlat böcker, filmer och kuriosa som utgångspunkter för de väggskulpturer som sprider sig ut i skolans korridor och trapphus. Väggskulpturerna består av citat från olika böcker som återfinns i bokskåpet. Tanken är att på detta sätt skapa nyfikenhet hos elever och lärare till att använda bokskåpet. Snäckor, fjädrar, bokstäver, torkade blommor, diamanter och andra små objekt bildar referenser till böckernas värld. Materialval, placering och innehåll har haft en central roll i arbetet med utsmyckningen.”

I arbetet med inomhus- och utomhusgestaltningen, hur har ni relaterat till platsen?
Tanken på att växa upp i en flerspråkig miljö har varit en av våra inspirationskällor och ledtrådar i arbetet med gestaltningen. Vi ville skapa ett uttryck som genom materialval och färger förmedlar värme och kontakt med det som har varit, samtidigt som man frestas till att tänka vidare och söka egna vägar.

Nämn två saker som är kännetecknande för Botkyrka enligt er.
Botkyrka består av en underlig kombination av vacker natur och ovanligt många kulturer samlat i ett område.

UR LÄRARHANDLEDNINGEN:
”Använd konsten! Den här handledningen är både en uppmuntran och en uppmaning. Varför? “Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp…” Lärarhandledningen kom till för att eleverna ska känna att konstverken är till för dem. De ska ha möjlighet att på ett lekfullt sätt lära känna konsten på sin skola.”

Ladda ned PDF lararhandledning_grindtorp

OM GRINDTORPSSKOLAN
På Grindtorpsskolan arbetar skolpersonalen med att skapa förutsättningar för varje barn och elev att skapa sitt eget liv. Det innebär att varje elev efter nio år i grundskolan har kunskaper som motsvarar minst godkänt i alla ämnen. Skolans mål är att ge elever kunskap och skapa medvetenhet om den egna livsstilens betydelse för en god hälsa. Skolan arbetar aktivt för att stärka varje elevs självkänsla och skapa tilltro till sin egen förmåga.

TEAM:
Konstnärer: Anne och Lars Traegde
Arkitekt: ORIGO Arkitekter AB
Konstkonsult: Joanna Sandell
Pedagogik: Kerstin Gezelius, Eva Dahlberg, Sara Elggren, Miriam Andersson Blecher

OFFENTLIG KONST: Uppfört 2007-2008

KONSTNÄRER: Anne och Lars Traegde

PLATS: Grindtorpsskolan, Alby

MATERIAL: Inomhusgestaltning; träskåp, väggskulpturer i korridor och trapphus. Utomhusgestaltning; stenar, planterade träd och bryggor

PROGRAM & PEDAGOGIK: Lärarhandledning skräddarsydd för skolan tillsammans med pedagoger och lärare. Ladda ned PDF lararhandledning_grindtorp