den gyllene eran för barn_huvud

”Ett av Ceausescus påbud hjälpte mig in i denna värld och hans fall hjälpte mig att uppleva frihet.” Stefan Constantinescus utställningsprojekt illustrerar perioden känd som ”den gyllene eran” under Ceausescu-eran i Rumänien.

Med utgångspunkt i sin självbiografi återskapar konstnären en berättelse som täcker 20 år av Rumäniens nutida historia. Berättelsen börjar 1968, då Stefan Constantinescu föddes, och slutar med revolutionen 1989.

Projektet består av en utställning och en artist’s book i pop-upformat, båda med en tidslinje där diktatorn Ceausescus år vid makten i Rumänien knyts samman med konstnären Stefan Constantinescus uppväxt.

Sedan 1994 bor och arbetar Stefan Constantinescu i Stockholm. Hur berättar man för sina egna barn om sin uppväxt? 20 år efter Ceausescus fall har Stefan Constantinescu samlat sina tankar och minnen från sin barndom i en bok som vill kommunicera erfarenheter från en generation till nästa.

Stefan Constantinescu är en av tre rumänska konstnärer som ställer ut i Rumäniens paviljong på Venedigbiennalen 2009.

Utställningen på Botkyrka konsthall är ett samarbete med Mångkulturellt Centrum i Fittja och Rumänska kulturinstitutet. Filmen ”Passagen” kommer att visas på Mångkulturellt Centrum vid två tillfällen under utställningsperioden.

Boken Den Gyllene eran för barn ges ut i tre olika upplagor (Svenska-engelska-rumänska). Ett exemplar av den första konstupplagan har köpts in till Moderna Museets konstsamling. Boken är ett samarbete mellan Rumänska kulturinstitutet, Konst-ig, IASPIS, Konstnärsnämnden, Labyrint Press och pionier press.

PROGRAM FILMVISNING
Filmen
Passagen av Stefan Constantinescu visas på Mångkulturellt Centrum i Fittja torsdagen 18/9 kl 18.00.

Passagen skildrar en grupp människor med chilensk bakgrund som invandrat till Rumänien och sedan till Sverige. Genom samtal i filmen kommer vi i kontakt med temat migration ur flera synvinklar, både smärtsamma och glädjefyllda sådana.

Efter filmen följer ett samtal med konstnären Stefan Constantinescu, Réne Léon, migrationsforskare vid Mångkulturellt Centrum samt David Vera som själv har erfarenheter liknande de i filmen. Moderator är Marita Castro, program och visningar Mångkulturellt Centrum.

PEDAGOGISKT PROGRAM – Skolår 4-9 och gymnasiet
”Mod att berätta” är en workshop som vill fånga upp ungas tankar, funderingar och frågor kring deras liv och vilka händelser, personer och minnen som betytt mycket för dem.

Den här workshopen kan se olika ut beroende på vad som passar just din klass. I ett besök ingår en visning av utställningen och att man arbetar gestaltande med olika uttryck kring en händelse, ett minne eller en person som betytt mycket för respektive elev. Om du och din klass har möjlighet att göra ytterligare två besök så arbetar vi med en tidslinje som berättar om fl era händelser och minnen som eleverna vill dela med sig av.

Efter varje pass får eleverna tillfälle att berätta för varandra vad de valt att arbeta med.
Dag/tid:  Enligt överenskommelse 15/9-3/10.
Plats:  Botkyrka Konsthall.
Antal:  Max 30 elever.
Längd:  Ett eller fl era tillfällen, 90 min.

TEAM:
Curator och redaktör: Joanna Sandell och Miriam Andersson-Blecher
Artist-in-house: Pia Sandström
Assistent: Caroline Malmström
Pedagog: Kerstin Gezelius
Tekniker: Tommy Pettersson

UTSTÄLLNING: 13 september – 4 oktober 2008 i Botkyrka konsthall
LABYRINT PRESS: Produktionsstöd artist’s book
PROGRAM & PEDAGOGIK: Filmvisning och workshops i Ateljén.
SAMARBETEN: Rumänska kulturinstitutet, Mångkulturellt centrum, Konst-ig, IASPIS, Konstnärsnämnden, Labyrint Press och pionier press.