a client of the firm, photo: Shirin Adhami

16 februari – 24 mars
Curatorerna, Miriam Andersson-Blecher och Anneli Bäckman, visar utställningen den 23:e mars kl. 14.00.
I Tumba centrum är det öppen verkstad på lördag mellan kl. 11-15 i samband med programmet för Earth Hour. Välkomna!

Botkyrka konsthall inleder våren med att presentera Daniel Peltz första soloutställning i Sverige. Genom metodiskt undersökande, repetitiva mönster och publika interventioner tar Peltz med oss på en resa genom ett liv av tro, hopp och hårt arbete.

I en vacklande globaliserad ekonomi präglas vår vardag av ett ständigt sökande efter trygghet där berättelser om evig tillväxt och politisk övertygelse vill stärka en ”tro på marknaden”. Hur ser morgondagen ut, nästa vecka eller nästa år? Kan vi förbereda oss för det oväntade och lugna den oro som gnager? Plötsliga svängningar i världsekonomin påverkar oss som individer och avgör likväl vår hushållskassa som våra PPM poäng. När vet vi om livet blir vinst eller förlust?

Daniel Peltz konstnärliga praktik utgår ofta ifrån performance, relationella experiment och installationer. Med en bakgrund i kulturantropologi och samhällsteori intresserar han sig för de berättelser som vi ständigt sätter vårt hopp till; myter om den eviga ekonomiska tillväxten, värdet av mänskligt arbete och den amerikanska drömmen. I Peltz arbete finns en strävan att skapa ett avbrott i det pågående mediaflödet för att inspirera till reflektion, analys och eftertanke liksom nya sätt att vara människa.

I utställningen ”Tro, hopp & underskott” breder berättelser och reflektioner ut sig i olika former; en trumcirkel för investerare eller konstnären som rör sig ceremoniellt likt en buddhistisk pilgrim genom en svensk bruksort. En karaoke-kampanj med Obamas tal inför valet 2008 eller konstnärens egen pensionsportfölj tolkad genom rituella objekt.


unknown origin, tidigt 2000-tal

Daniel Peltz är konstnär och undervisar vid Rhode Island School of Design i Providence i USA. Han är docent i film/animation/video. De senaste projekten har varit publika interventioner i Kamerun, Västafrika och Reymyre i Sverige samt två storskaliga offentliga verk i Denver, Colorado och Cambridge, Massachusetts. Peltz har även arbetat med en rad olika internationella pedagogiska projekt, ett av dessa är det pågående forskningsprojektet som undersöker möjligheterna att kommunicera genom videodialog på nätet.


unknown origin, tidigt 2000-tal

Konstnärens hemsida: www.danielpeltz.net

UTSTÄLLNING:
16 februari -24 mars
Botkyrka Konsthall, Tumba torg

CURATORER:
Miriam Andersson Blecher
Anneli Bäckman
Joanna Sandell

KOORDINATORER:
Johanna Fogel
Anna Jönsson
Irena Steindorsdottir

TEKNIKER:
Erik Rören