Counter-constructivist Model

Counter-constructivist Model är en experimentell bok som använder filmskapandets metoder för en djupare analys av sociala frågeställningar som berör mångkulturalism, kulturell nationalism, vithet, segregation, rasism och upplopp. Förutom att erbjuda ny modell och metod för att hantera olika sociala frågor rörande nationalism, syftar boken även till dekonstruera myter och fabler (La Fontaine Stories) kring dessa frågor. Boken har realiserats inom Residence Botkyrkas program i Fittja och är på engelska.

Ladda ner PDF-versionen här

Sezgin Boynik & Minna L. Henriksson
Publicerad av Labyrint Press, 2012

Sezgin Boynik & Minna L. Henriksson
publicerad av Labyrint Press, 2012
med stöd från Kulturkontakt Nord