Intimate walks

Chris Leuenberger (1979) läste teater I Kalifornien och koreografi på SNDO i Amsterdam. Han bor och arbetar som frilans performer och koreograf I Bern, Schweiz. I sitt arbete använder han element av självbiografi, iscensatt terapi och koreografi för att skapa tvetydiga intima erfarenheter som tar itu med maktförhållandet mellan konstnär och publik. Han grundade kollektivet White Horse med Lea Martini och Julia Jadkowski 2007 och är en aktiv medlem I Sweet& Tender Collaborations. Han gästar Residence Botkyrka och MDTSthlm 27 augusti till 10 september 2012.

INTIMATE WALKS
Chris Leuenberger beger sig ut på promenader med enskilda besökare. Det är första gången Leuenberger går på promenader med främmande människor på främmande platser. Men promenaderna skall genomföras på liknande sätt som tidigare “intimate walks”, vilka han började med i Amsterdam 2007. Promenaderna dokumenteras i textform och kommer sedan läggas upp på konstnärens blogg och presenteras i utställningen. Leuenberger är intresserad av omständigheter vilka möjliggör intimitet samt forskning om schamanistiska ritualer. Han använder element av självbiografi, iscensatt terapi och koreografi för att skapa tvetydiga intima erfarenheter som tar itu med maktförhållandet mellan konstnär och publik. Han grundade kollektivet White Horse med Lea Martini och Julia Jadkowski 2007 och är en aktiv medlem i Sweet& Tender Collaborations.

Läs mer om hur promenaderna tog form:
http://searchingforintimacy.blogspot.se/

HOST CLUB 90 MINUTER
I den avslutande presentationen av sin två veckors atljévistelse vill Chris Leuenberger dela med sig av sin forskning kring intimitet med publik och deltagare som intresseras utav en tvärkorsning mellan ritual, performance och terapi.

Förutom att dela med sig av spåren av de intima promenaderna genomförda under sin Stockholmsvistelse, kommer Chris att visa axplock av sina soloarbeten ”Masculinity” och ”chanson triste” och försöka placera dem i en post-feministisk diskurs. Vidare kommer publiken att bli inbjuden att delta i övningar baserade på shamaniska ritualer. Genom att utgå från performativa situationer, övergå till interaktiva upplevelser för att sedan avsluta med en öppen diskussion kommer Chris i rollen som performer, föreläsare, moderator och värd att leda publiken kvällen igenom. Målet med kvällen är att uppleva och reflektera kring privat och delad intimitet.

LONELY ALLEGIANCE
Thresholds of Intimacy är en utställningsserie som presenterar förhållandet mellan intimitet och rumslig upplevelse, ofta med fokus på arbeten av konstnärer vilka bor och arbetar i Tyskland eller Sverige. Intimitet har blivit ett paraplybegrepp under vilket sensuella och rationella erfarenheter som är svåra att få grepp om ryms.

Projektet för samman forskare och konstnärer och resultatet ska inte tolkas som en slutsats eller ett sista ord utan bör med fördel ses som ett ständigt pågående utbyte. En liknande ansats står att finna i den curatoriska målsättningen att tillhandahålla ett forum för publiken att själv delta i egna efterforskningar av intimitet och rum. För de flesta av konstnärerna är det första gången som deras verk visas utanför det egna landet. Utställningsserien kommer att äga rum i olika icke-traditionella platser runtomkring i Sverige och Tyskland vilka anpassas till verken. Serien inleddes i maj 2012 med utställningen Vestibular Window i Glasburen vid Stockholms universitet, Sverige.

Första delen var Vestibular Window som ägde rum i maj 2012 i Glasburen på Stockholms universitet.

Andra delen är Lonely Allegiance som äger rum i september 2012 på Mångkulturellt centrum i Botkyrka och vid MDT Stockholm.

Nästa del är planerad till Berlin under våren 2013.

CURATOR: Kristina Lindemann

SAMARBETEN:
Residence Botkyrka, Mångkulturellt centrum & MDTSthlm.

MED STÖD FRÅN:
Kulturrådet och Pro Helvetia.

UTSTÄLLNING:
Lonely Allegiance
6 – 18 sept. 2012
Mångkulturellt centrum

CURATOR:
Kristina Lindemann

RESIDENCE BOTKYRKA: Ateljévistelse aug-sept, 2012

PROGRAM & PEDAGOGIK: Workshop och performance 10 sept på MDTSthlm.