Cecilia Ömalm

25 januari – 15 juni, i Kuben, Fittja.
Vernissage: lördag 25 januari, kl 15-17.30.

”Kuben i Fittja är en märklig plats. En oansenlig byggnad på en parkering, en försluten kub med endast en ingång. Inuti upplever jag volymen som större än utsidan, kylan och den 7 meter höga takhöjden skapar en nästan katedralliknande känsla. Fladderekot förstärker känslan av rymd och tomhet och när dörren är stängd hörs ingenting från världen utanför. Mitt på en parkering i en Stockholmsförort befinner jag mig plötsligt någon helt annanstans.

Jag såg möjligheten att arbeta med en miljö och en estetik som står i tydlig kontrast till miljonprojektens arkitektur utanför. Sedan 2010 har jag dragits till fragment och planlösningar från äldre kulturer och olika religiöst laddade platser. Jag har byggt upp tempel, portar och labyrinter som horisontalt eller vertikalt placerade har skapat miljöer – eller snarare – tillstånd. I Kuben arbetar jag med ett elektroluminiscensljus/thinlight där jag från en 1800-talsritning av en tempelfasad från Rosersberg tecknar ett tempel längs en av väggarna inuti den mörklagda kuben. Sex stycken tre meter höga pelare erbjuder betraktaren olika ingångar eller utgångar. Omsluten av mörker är den intensivt cyanblå ljustråden det enda som leder betraktaren. Vid vernissaget och några ytterligare tidpunkter kommer jag att genomföra ett performance för att aktivera ljusverket. Jag använder mig av en historisk gestalt hämtad från fornegyptisk mytologi. En gestalt som hornbeklädd utför en stram ritual i mörkret, för att sedan försvinna. Kvar återstår ett glödande tempel, öppet för betraktaren att träda in i.”

Cecilia Ömalm, konstnär

”Som ledsagare till Nocturnal II tolkar och i träder sig konstnären Hathors djuriska och hornbeklädda gestalt. Hathor är solguden Horus hem, himlen, och råder över de viktigaste livgivande krafterna: moderskapet, fruktbarheten, dansen, festen, lyckan. Hon råder över öst och väst, regn och fukt, de älskande och de havande. Kulturen kring Hathor var extremt livskraftig; hon tillägnades stora festivaler och ett flertal kultplatser, som det mäktiga templet Denderah där hennes artefakter, som instrumentet Sistrum, bevarades och aktiverades av präster och prästinnor.
Som rådande över himmel och liv, har hon också en roll i livet efter detta, som ledsagare av de dödas själar till dödsriket.

Cecilia Ömalms konstnärsskap är rumsligt i flera dimensioner, från den tvådimensionella fotografiska och manipulerade bilden, via dess gradvisa övergång till en tredje dimension, där ljustråden använts i tidigare verk som planritning ur vilken fiktiva väggar reser sig. De historiska och arkeologiska lagren förkroppsligar den fjärde dimensionen; tid och tidlöshet gestaltas genom kulturens allra äldsta manifestationer, byggnader, kultplatser, men även de roller och gestalter som hör till dessa rum och färdas genom historien. Delar av Hathors tempel Denderah uppfördes 2012 i Thielska galleriets trädgård, där de glödande rumsbildningarna gradvis framträdde i takt med att mörkret lade sig över terrängen.”

Malin Zimm, arkitekt, PhD

”Den betonggrå näst intill kvadratiska byggnaden Kuben är Botkyrka konsthalls första byggnad i Fittja. Tor Lindstrand, arkitekt och lektor vid KTH Arkitekturskolan annekterade Kuben hösten 2013. Sedan dess har lokalen fungerat som både KTHs föreläsningssal och Botkyrka konsthalls utställningsrum. Ett tidigare soprum har fått en annan status. Vad händer med platserna där samtidskonst introduceras? Och vad händer med dig genom bilderna som dröjer sig kvar på näthinnan då du lämnar Kuben för att ta dig vidare genom staden?”

Joanna Sandell, konsthallschef, Botkyrka konsthall

Cecilia Ömalm är autodidakt förutom kortare fotoutbildningar vid Gotlands Läns Folkhögskola samt International Center of Photography. Med äldre arkitektur som utgångspunkt sammanfogar och återanvänder Cecilia Ömalm historiska fragment och skapar nya rumsliga miljöer: två- såväl som tredimensionella. Hon arbetar med material och tekniker såsom digitala tryck, fotografi, stål, betong, gips, laminat, elektroluminiscensljus och performance. Platsspecifika verk finns på Jan Stenbecks torg i Kista, Vallentuna kulturhus/bibliotek, Restaurant Riche, Stockholm, samt Taverna Brillo, Stockholm. Cecilia Ömalm är representerad av Galleri Christian Larsen och finns i samlingar hos Moderna Museet, Statens Konstråd, Västerås Konstmuseum, The New York Kunsthalle samt i privata svenska och utländska samlingar.


UTSTÄLLNING:
25 januari – 15 juni
Kuben, Fittja

ÖPPETTIDER:
1-2 feb. kl 13-15
8-9 feb. kl 13-15
15-16 feb. kl 13-15
Boka en visning:
08-530 612 25
botkyrkakonsthall@botkyrka.se

KONSTNÄR:
Cecilia Ömalm

CURATORER:
Joanna Sandell
Anneli Bäckman

ASSISTENT:
Anna Jönsson