Lerberget

In Swedish: the clay mountain, a workshop with clay

En gruppuppgift där fantasin och berättandet har en central roll i Botkyrka konsthalls ateljé.

Här får du lära det vad …

En gruppuppgift där fantasin och berättandet har en central roll i Botkyrka konsthalls ateljé.

Här får du lära det vad lera är och var den kommer ifrån. Samtidigt växer ett stort lerberg fram.
Var finns lerberget? I rymden, underjorden eller i havet? Gruppen diskuterar och fantiserar samtidigt som berget befolkas.

Workshopen pågår i samband med utställningen Botkyrka: State of the Craft där ateljén delvis har flyttat ut i konsthallen.

3-5 år
Förskoleklass

Åk1-3
Förberedelseklasser år 0-9
Särskola

Workshop
Max 26 elever
Kostnad 20 kr/elev
Ateljén i Botkyrka konsthall
Pedagog: Kerstin Gezelius

Anmälan:
Kerstin Gezelius
tel. 08-530 612 39
kerstin.gezelius@botkyrka.se

Yapp

Publication – A Collective Sculpture

Art education is no longer mandatory for Swedish upper secondary school students – how will that affect the future art …

Art education is no longer mandatory for Swedish upper secondary school students – how will that affect the future art scene and the possibilities of creative thinking?

A Collective Sculpture collects three semester of YAPP – Young Artist Production Program – in Botkyrka, a collaboration between the Royal Institute of Art, upper secondary schools in Botkyrka, established artists and other professionals. In the publications participants are present in photos from workshops. Among the eight texts concerning themes such as artistic collaborations, communication and education readers can find artists, art theorists and organization consultants as well as art students and upper secondary school students.

The publication – designed by Parasto Backman – has been selected for the exhibition Contemporary Collected in Tokyo. Contemporary Collected is an exhibition that aspires to give you an insight of how Swedish design looks like today. At two different venues in Tokyo we are showing a variety of selected items representing different design disciplines. The exhibition is curated by Katrin Greiling and Gustaf Kjellin for Svensk Form, the Swedish Society of Crafts and Design.

Editors: Sofia Wiberg and Katrin Behdjou Söderlund

Writers: Åsa Moberg, Inger Aspåker, Linus Nordensson Spångberg, Erik Annerborn, Caroline Malmström, Jojo Tuulikki Oinonen, Katja Aglert, Charlotte Bydler

Graphic design: Parasto Backman

Photography: Gustav Almestål

With kind support from Allmänna arvsfonden.

pedagogik_skrot_huvud

In Swedish – Workshop with junk

I Ateljén utgår vi från Botkyrka konsthalls utställningar som ofta lyfter frågor om ekologi, klimat, samhällsutveckling och medskapande. Tips, använd …

I Ateljén utgår vi från Botkyrka konsthalls utställningar som ofta lyfter frågor om ekologi, klimat, samhällsutveckling och medskapande. Tips, använd NYCKELORDEN till höger på denna sida för att få en överblick.

Workshop – La Tierra Salvaje

Efter en visning i den aktuella utställningen skapar vi egna verk av material som vi återvinner, odlar fram eller hittar tillsammans med konstpedagog Kerstin Gezelius. Alltifrån kläder, bestick, gräsfrön, kastruller och möbler till trasiga leksaker blir nya konstverk och berättelser.

Workshop: Berättande, fritt skapande med skrot

Currently in the Xet museum

”When I was young, I hated Tumba – it felt like a prison, but after my trips to Italy and …

”When I was young, I hated Tumba – it felt like a prison, but after my trips to Italy and France it all changed into a great source of inspiration, and something I love to paint.” Sven Xet Erixon

Installation view, Xet museum, May 2012

There is a permanent part of the Xet museum showing Xet paintings and graphics with motifs of Old Tumba. Xet documented a Tumba which is now long since gone. A frequent motif is Bryggerivägen where he grew up was and where his father Alfred Eriksson kept a store while the family lived in the house.

Xet married Bojan in 1928 and the first joint home was Dalagatan in Stockholm. In Xetmuseet we can see one of their earliest furniture, a cabinet which Xet adorned with two portraits, one of Bojan and one self-portrait.

In the studio we offer children and yong people a workshop on the subject of Old Tumba.
Only in Swedish >

Xet museum has the same address and opening hours as Botkyrka konsthall. It is run by Xet Society with its own website www.xetmuseet.nu

SWEDISH ONLY Workshop

Kan man arbeta med ett så svårt tema som rasbiologi med yngre barn? Den frågan ställde jag mig under våren …

Kan man arbeta med ett så svårt tema som rasbiologi med yngre barn? Den frågan ställde jag mig under våren då jag skulle arbeta med utställningen Transatlantiska resor av konstnären Sasha Huber.

BAKGRUND & MÖTE MED KONSTNÄREN

Utställningen tar avstamp i vetenskapsmannen och rasbiologen Louis Agassiz arbete på 1800-talet. På grund av Agassiz storhet fick han namnge ett 80-tal platser inte bara på jorden utan även på månen och Mars. Ett av Sashas verk är en film, där hon åker helikopter upp på Agassiztoppen i de schweiziska alperna och döper om toppen till Rentyhorn, efter en slav som Agassiz använde i sin forskning.

Jag beslöt mig för att visa utställningen med en annan ingång än rasbiologi: Vem har rätt att namnge en plats?

VISNINGEN

Vi börjar med att prata om Agassiz och kommer in på ordet slav, vilket de flesta barn ändå har en viss förståelse för. Alla är överens om att det inte var rätt att ha slavar. Att Agassiz ansåg att olika folkslag inte skulle blandas ger också upphov till diskussion och jag berättar om konstnären Sasha som har en pappa från Schweiz och en mamma från Haiti. Hon skulle heller inte få finnas om Agassiz fått bestämma. Borde han få namnge en bergstopp? Nej, inte om barnen får bestämma. Därefter undersöker vi skylten som Sasha satt upp på toppen av Rentyhorn och tittar på fotografier och en film från helikopterfärden när hon döper om bergstoppen.

Workshop i Ateljén. Foto: Kerstin Gezelius

ARBETE I ATELJEN

Stora delar av golvet i ateljén är täckt av ett stort vitt papper. Tillsammans studerar vi en karta över Botkyrka där vi hittar barnens förskola/skola. Jag börjar rita barnens förskola mitt på pappret och undrar om barnen har några namn på platserna runtomkring. Där finns Stora gungan, Stallet och Blodiga berget. Barnen börjar rita in platserna och fortsätter sedan rita vägen hem, till sina kompisar, parker, fotbollsplaner m.m. Om platserna och vägarna skulle ha andra namn, vad skulle de då heta? Och varför? Samtalen är intensiva då varje barn berättar vad de ritar och hur de tänker. Barnen ger nya namn till platser och vägar, ofta med vänskapen som grund. Här finns Jonatan och Viktorsvägen,

”För vi är kompisar och det här är vägen vi går till varandra”. Även vad som händer på olika plaster ger grund till nya namn, ”här är Kastenjegården för där plockar jag kastanjer”. Vi avslutar med att varje barn visar och berättar om sin kartbild. Kartan tas sedan med till förskolan/skolan där arbetet fortsätter.

PRIS: BÄSTA PEDAGOGISKA PROJEKTET

Botkyrka konsthall vann pris för bästa pedagogiska projekt 2011

Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer (FUISM) har utsett detta projekt till årets bästa. Projektet nominerades för sin lyhördhet när det gäller att ställa svåra frågor och göra dem till angelägna samtalsämnen för målgruppen.

Ur motiveringen: “Utifrån små barns verklighet har de kunnat möjliggöra förståelse av orättvisor i det förflutna. Med en för målgruppen lämplig metod har de hittat nyanserade ingångar att diskutera rasbiologi med förskolegrupper.”

TEAM:

Konstnär: Sasha Huber

Pedagog: Kerstin Gezelius

Curator program & pedagogik: Miriam Andersson Blecher

UTSTÄLLNING:

Transatlantiska resor – Agassiz, Haiti och Afrika i Sasha Hubers verk

5 mars – 28 augusti 2011

RESIDENCE BOTKYRKA:

Ateljévistelse Sasha Huber,

dec 2010 – jan 2011

den gyllene eran för barn_huvud

The Golden Age for Children, 2008

Stefan Constantinescu illustrates the period of the Ceausescu regime in Romania known as “The Golden Age” in this exhibition project. …

Stefan Constantinescu illustrates the period of the Ceausescu regime in Romania known as “The Golden Age” in this exhibition project. Through moments of personal history the artist recreates a story which covers 20 years of contemporary Romanian history. The story begins in 1968, the year Stefan Constantinescu was born, and ends with the revolution in 1989. “One of Ceausescu’s decrees’s helped me come into this world and his fall helped me experience freedom.”

The project consist of an exhibition and a pop-up book (trilingual: English, Swedish and Romanian) which both will be presented at Botkyrka konsthall. The book is produced within the artist-book publishing house Labyrint Press and is an interactive book with pictures, photographs, texts and a timeline.

The project is a collaboration with The Multicultural Centre in Fittja and The Romanian Cultural Institute. The film “The Passage” will be shown at The Multicultural Centre at two occasions during the exhibition period.

TEAM:

Curator and editor: Joanna Sandell och Miriam Andersson-Blecher

Artist-in-house: Pia Sandström

Assistant: Caroline Malmström

Pedagogue: Kerstin Gezelius

Technician: Tommy Pettersson

EXHIBITION: September 13 – October 4, 2008 i Botkyrka konsthall

LABYRINT PRESS: Production support artist’s book

PROGRAM & EDUCATION: Filmscreening at MKC and workshops in the studio.

COLLABORATIONS: Rumänska kulturinstitutet, Mångkulturellt centrum, Konst-ig, IASPIS, Konstnärsnämnden, and pionier press.

Exlibris, 2007-2008

At Grindtorpsskolan in Alby, Anne and Lars Traegde have worked with an all-embracing artwork that covers both inner and outer …

At Grindtorpsskolan in Alby, Anne and Lars Traegde have worked with an all-embracing artwork that covers both inner and outer spaces of the school. Anne Traegde has let the love of books and reading impregnate the work and Lars Traegde has constructed a Japanese garden outdoors. “The idea of growing up in a multi-lingual environment has been one of our sources of inspiration and clues in the work with the installation.”

Installation view, Anne and Lars Traegde. Photo: Tord Lund

TEAM:

Artists: Anne och Lars Traegde

Architect: ORIGO Arkitekter AB

Art consultant: Joanna Sandell

Education: Kerstin Gezelius, Eva Dahlberg, Sara Elggren, Miriam Andersson Blecher

PUBLIC ART: Produced 2007-2008

ARTISTS: Anne and Lars Traegde

PLACE: Grindtorpsskolan, Alby

MATERIAL: Indoors; wood cabinet, wall sculptures in corridors and stairs. Outdoors; rocks, planted trees and docks

PROGRAM & EDUCATION: Teacher’s guide in collaboration with the school’s pedagogues and teachers. In Swedish PDF lararhandledning_grindtorp