Lerberget

Workshop med lera : Lerberget

En gruppuppgift där fantasin och berättandet har en central roll i Botkyrka konsthalls ateljé.

Här får du lära det vad …

En gruppuppgift där fantasin och berättandet har en central roll i Botkyrka konsthalls ateljé.

Här får du lära det vad lera är och var den kommer ifrån. Samtidigt växer ett stort lerberg fram.
Var finns lerberget? I rymden, underjorden eller i havet? Gruppen diskuterar och fantiserar samtidigt som berget befolkas.

Workshopen pågår i samband med utställningen Botkyrka: State of the Craft där ateljén delvis har flyttat ut i konsthallen.

3-5 år
Förskoleklass

Åk1-3
Förberedelseklasser år 0-9
Särskola

Workshop
Max 26 elever
Kostnad 20 kr/elev
Ateljén i Botkyrka konsthall
Pedagog: Kerstin Gezelius

Anmälan:
Kerstin Gezelius
tel. 08-530 612 39
kerstin.gezelius@botkyrka.se

Yapp

Publikationen En Kollektiv Skulptur

Estetisk verksamhet är inte längre obligatoriskt för landets gymnasieelever – hur påverkar det konstscenen och möjligheterna att stimulera ett kreativt …

Estetisk verksamhet är inte längre obligatoriskt för landets gymnasieelever – hur påverkar det konstscenen och möjligheterna att stimulera ett kreativt tänkande?

En Kollektiv Skulptur samlar tre terminer av YAPP – Young Artist Production Program – i Botkyrka, ett samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan, gymnasieskolor i Botkyrka, etablerade konstnärer och andra professionella. I publikationen medverkar alla deltagare i dokumentärt foto från workshoparna. Bland de åtta texterna som rör teman såsom konstnärliga samarbeten, kommunikation och utbildning finns utöver författare, konstteoretiker och organisationskonsulter både konststudenter och gymnasieelever representerade.

En Kollektiv Skulptur lanserades hösten 2012 med ett samtal kring de estetiska ämnenas roll i skolan. Inbjudna paneldeltagare var Ebba Östlin (s), utbildningsnämndens ordförande i Botkyrka kommun, Anna Widing Niemelä, rektor Tullinge gymnasium samt Sandra Kourie, tidigare deltagare i YAPP i Botkyrka. Moderator var konstnären Johanna Gustafsson Fürst, som sammanfattat samtalet i en text som du kan ladda ned här som pdf: JGF_estetiska_ämnen.

Publikationen – formgiven av Parasto Backman – har valts ut att delta i utställningen Contemporary Collected i Tokyo. Utställningen Contemporary Collected ger en överblick kring hur svensk design ser ut idag. På två separata utställningsplatser i Tokyo visas utvalda produkter som representerar olika designområden. Utställningen är curerad av Katrin Greiling och Gustaf Kjellin för Svensk Form.

Redaktörer: Sofia Wiberg och Katrin Behdjou Söderlund
Skribenter: Åsa Moberg, Inger Aspåker, Linus Nordensson Spångberg, Erik Annerborn, Caroline Malmström, Jojo Tuulikki Oinonen, Katja Aglert, Charlotte Bydler
Grafisk form: Parasto Backman
Foto: Gustav Almestål m fl

Tack till Allmänna arvsfonden och Gertrude och Ivar Philipssons stiftelse.

pedagogik_skrot_huvud

Workshop – Skrot och skräp?

I Ateljén utgår vi från Botkyrka konsthalls utställningar som ofta lyfter frågor om ekologi, klimat, samhällsutveckling och medskapande. Tips, använd …

I Ateljén utgår vi från Botkyrka konsthalls utställningar som ofta lyfter frågor om ekologi, klimat, samhällsutveckling och medskapande. Tips, använd NYCKELORDEN till höger på denna sida för att få en överblick.

Workshop – La Tierra Salvaje

Efter en visning i den aktuella utställningen skapar vi egna verk av material som vi återvinner, odlar fram eller hittar tillsammans med konstpedagog Kerstin Gezelius. Alltifrån kläder, bestick, gräsfrön, kastruller och möbler till trasiga leksaker blir nya konstverk och berättelser.

Workshop: Berättande, fritt skapande med skrot

Aktuellt i Xetmuseet

”Under ynglingaåren var Tumba något jag hatade och kände som ett fult fängelse, men som efter mina resor till Italien …

”Under ynglingaåren var Tumba något jag hatade och kände som ett fult fängelse, men som efter mina resor till Italien och Frankrike avslöjade sig som en guldgruva av motiv, och som jag älskade att måla.” Sven Xet Erixon

Installationsvy, Xetmuseet, maj 2012

Det finns en permanent del i Xetmuseet som visar Xets målningar och grafik med Tumbamotiv. Xet dokumenterade ett Tumba som nu för länge sedan är borta. Ett ofta förekommande motiv är Bryggerivägen där hans barndomshem låg och där fadern Alfred Eriksson drev en diversehandel samtidigt som familjen bodde i huset.

Xet gifte sig med Bojan 1928 och det första gemensamma hemmet låg på Dalagatan i Stockholm. I Xetmuseet kan vi se en av deras tidigaste möbler, ett skåp som Xet utsmyckat med två porträtt, ett på Bojan och ett självporträtt.

En fondvägg i Xetmuseet är klädd i en tapet som Xet skissade på för Nordiska Kompaniet men som han själv aldrig fick se i produktion. Xetmuseet har låtit trycka upp den efter en originalskiss från 1923. Tapeten går att beställa på löpmeter.  För prisuppgift kontakta Xetsällskapet.

När du promenerar runt i Tumba kan du få en bild av hur det var att leva i samhället för hundra år sedan. Ta gärna foldern ”Ekomuseum” som berättar mer om de platser som har märkts ut med skyltar. Gå sedan i Sven Xet Erixsons fotspår i Botkyrka. Några av platserna är Tumba station, Tumbascenen, Biografen Metropol på Grödingevägen, Oscar Strömblads måleri, Xets föräldrahem, Ängskyrkan på Storvretsvägen 41, Botkyrka kyrka vid E4an, Huddinge kommunalhus och ABF Huddinge på Kommunalvägen 26.

För mer information om Xetsällskapets utställningar, resor och evenemang, se hemsidan där du även kan bli medlem  http://www.xetmuseet.nu

I Botkyrka konsthalls Ateljé erbjuder vi även en workshop för barn och unga.
Läs mer här >

Xetmuseet har samma adress och öppettider som Botkyrka konsthall. Det drivs av förening och har en egen hemsida www.xetmuseet.nu

Workshop: Att namnge en plats

Kan man arbeta med ett så svårt tema som rasbiologi med yngre barn? Den frågan ställde jag mig under våren …

Kan man arbeta med ett så svårt tema som rasbiologi med yngre barn? Den frågan ställde jag mig under våren då jag skulle arbeta med utställningen Transatlantiska resor av konstnären Sasha Huber.

BAKGRUND & MÖTE MED KONSTNÄREN
Utställningen tar avstamp i vetenskapsmannen och rasbiologen Louis Agassiz arbete på 1800-talet. På grund av Agassiz storhet fick han namnge ett 80-tal platser inte bara på jorden utan även på månen och Mars. Ett av Sashas verk är en film, där hon åker helikopter upp på Agassiztoppen i de schweiziska alperna och döper om toppen till Rentyhorn, efter en slav som Agassiz använde i sin forskning.

Sasha Huber, Rentyhorn, 2010

Jag beslöt mig för att visa utställningen med en annan ingång än rasbiologi: Vem har rätt att namnge en plats?

VISNINGEN
Vi börjar med att prata om Agassiz och kommer in på ordet slav, vilket de flesta barn ändå har en viss förståelse för. Alla är överens om att det inte var rätt att ha slavar. Att Agassiz ansåg att olika folkslag inte skulle blandas ger också upphov till diskussion och jag berättar om konstnären Sasha som har en pappa från Schweiz och en mamma från Haiti. Hon skulle heller inte få finnas om Agassiz fått bestämma. Borde han få namnge en bergstopp? Nej, inte om barnen får bestämma. Därefter undersöker vi skylten som Sasha satt upp på toppen av Rentyhorn och tittar på fotografier och en film från helikopterfärden när hon döper om bergstoppen.

Workshop i Ateljén. Foto: Kerstin Gezelius

ARBETE I ATELJEN
Stora delar av golvet i ateljén är täckt av ett stort vitt papper. Tillsammans studerar vi en karta över Botkyrka där vi hittar barnens förskola/skola. Jag börjar rita barnens förskola mitt på pappret och undrar om barnen har några namn på platserna runtomkring. Där finns Stora gungan, Stallet och Blodiga berget. Barnen börjar rita in platserna och fortsätter sedan rita vägen hem, till sina kompisar, parker, fotbollsplaner m.m. Om platserna och vägarna skulle ha andra namn, vad skulle de då heta? Och varför? Samtalen är intensiva då varje barn berättar vad de ritar och hur de tänker. Barnen ger nya namn till platser och vägar, ofta med vänskapen som grund. Här finns Jonatan och Viktorsvägen,

”För vi är kompisar och det här är vägen vi går till varandra”. Även vad som händer på olika plaster ger grund till nya namn, ”här är Kastenjegården för där plockar jag kastanjer”. Vi avslutar med att varje barn visar och berättar om sin kartbild. Kartan tas sedan med till förskolan/skolan där arbetet fortsätter.

PRIS: BÄSTA PEDAGOGISKA PROJEKTET
Botkyrka konsthall vann pris för bästa pedagogiska projekt 2011
Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer (FUISM) har utsett detta projekt till årets bästa. Projektet nominerades för sin lyhördhet när det gäller att ställa svåra frågor och göra dem till angelägna samtalsämnen för målgruppen.

Ur motiveringen: ”Utifrån små barns verklighet har de kunnat möjliggöra förståelse av orättvisor i det förflutna. Med en för målgruppen lämplig metod har de hittat nyanserade ingångar att diskutera rasbiologi med förskolegrupper.”

TEAM:
Konstnär: Sasha Huber
Pedagog: Kerstin Gezelius
Curator program & pedagogik: Miriam Andersson Blecher

UTSTÄLLNING:
Transatlantiska resor – Agassiz, Haiti och Afrika i Sasha Hubers verk, 5 mars – 28 augusti 2011
RESIDENCE BOTKYRKA:
Ateljévistelse Sasha Huber,
dec 2010 – jan 2011

Lerklös – För lärare

”Med lera märkte jag hur kontakten med elever kan utvecklas. Vi har roligt och lär oss av varandra på samma …

”Med lera märkte jag hur kontakten med elever kan utvecklas. Vi har roligt och lär oss av varandra på samma villkor. Kursen var mycket givande” Eva, lärare åk 4,

BAKGRUND
Mitt arbete med lera har lfglgwklgrwklg. Jag har hållt kurser för lärare sedan 2001..äraogjropgj

Sasha Huber, Rentyhorn, 2010

Jag beslöt mig för att visa utställningen med en annan ingång än rasbiologi: Vem har rätt att namnge en plats?

WORKSHOP 1
Vi börjar med att prata om sefewfwff

Workshop i Ateljén. Foto: Kerstin Gezelius

ARBETE I ATELJEN
Stora delar av golvet i ateljén är täckt av ett stort vitt papper. Tillsammans studerar vi en karta över Botkyrka där vi hittar barnens förskola/skola. Jag börjar rita barnens förskola mitt på pappret och undrar om barnen har några namn på platserna runtomkring. Där finns Stora gungan, Stallet och Blodiga berget. Barnen börjar rita in platserna och fortsätter sedan rita vägen hem, till sina kompisar, parker, fotbollsplaner m.m. Om platserna och vägarna skulle ha andra namn, vad skulle de då heta? Och varför? Samtalen är intensiva då varje barn berättar vad de ritar och hur de tänker. Barnen ger nya namn till platser och vägar, ofta med vänskapen som grund. Här finns Jonatan och Viktorsvägen,

”För vi är kompisar och det här är vägen vi går till varandra”. Även vad som händer på olika plaster ger grund till nya namn, ”här är Kastenjegården för där plockar jag kastanjer”. Vi avslutar med att varje barn visar och berättar om sin kartbild. Kartan tas sedan med till förskolan/skolan där arbetet fortsätter.

PRIS: BÄSTA PEDAGOGISKA PROJEKTET
Botkyrka konsthall vann pris för bästa pedagogiska projekt 2011
Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer (FUISM) har utsett detta projekt till årets bästa. Projektet nominerades för sin lyhördhet när det gäller att ställa svåra frågor och göra dem till angelägna samtalsämnen för målgruppen.

Ur motiveringen: ”Utifrån små barns verklighet har de kunnat möjliggöra förståelse av orättvisor i det förflutna. Med en för målgruppen lämplig metod har de hittat nyanserade ingångar att diskutera rasbiologi med förskolegrupper.”

TEAM:
Pedagog: Kerstin Gezelius
Curator program & pedagogik: Miriam Andersson Blecher

KURSDATUM:
15 oktober 2012 – 2 februari 2013, 3 tillfällen

KOSTNAD: 3000 kr/lärare, 5000 kr för lärare utanfr Botkyrka kommun.

den gyllene eran för barn_huvud

Den gyllene eran för barn, 2008

”Ett av Ceausescus påbud hjälpte mig in i denna värld och hans fall hjälpte mig att uppleva frihet.” Stefan Constantinescus …

”Ett av Ceausescus påbud hjälpte mig in i denna värld och hans fall hjälpte mig att uppleva frihet.” Stefan Constantinescus utställningsprojekt illustrerar perioden känd som ”den gyllene eran” under Ceausescu-eran i Rumänien.

Med utgångspunkt i sin självbiografi återskapar konstnären en berättelse som täcker 20 år av Rumäniens nutida historia. Berättelsen börjar 1968, då Stefan Constantinescu föddes, och slutar med revolutionen 1989.

Projektet består av en utställning och en artist’s book i pop-upformat, båda med en tidslinje där diktatorn Ceausescus år vid makten i Rumänien knyts samman med konstnären Stefan Constantinescus uppväxt.

Sedan 1994 bor och arbetar Stefan Constantinescu i Stockholm. Hur berättar man för sina egna barn om sin uppväxt? 20 år efter Ceausescus fall har Stefan Constantinescu samlat sina tankar och minnen från sin barndom i en bok som vill kommunicera erfarenheter från en generation till nästa.

Stefan Constantinescu är en av tre rumänska konstnärer som ställer ut i Rumäniens paviljong på Venedigbiennalen 2009.

Utställningen på Botkyrka konsthall är ett samarbete med Mångkulturellt Centrum i Fittja och Rumänska kulturinstitutet. Filmen ”Passagen” kommer att visas på Mångkulturellt Centrum vid två tillfällen under utställningsperioden.

Boken Den Gyllene eran för barn ges ut i tre olika upplagor (Svenska-engelska-rumänska). Ett exemplar av den första konstupplagan har köpts in till Moderna Museets konstsamling. Boken är ett samarbete mellan Rumänska kulturinstitutet, Konst-ig, IASPIS, Konstnärsnämnden, Labyrint Press och pionier press.

PROGRAM FILMVISNING
Filmen
Passagen av Stefan Constantinescu visas på Mångkulturellt Centrum i Fittja torsdagen 18/9 kl 18.00.

Passagen skildrar en grupp människor med chilensk bakgrund som invandrat till Rumänien och sedan till Sverige. Genom samtal i filmen kommer vi i kontakt med temat migration ur flera synvinklar, både smärtsamma och glädjefyllda sådana.

Efter filmen följer ett samtal med konstnären Stefan Constantinescu, Réne Léon, migrationsforskare vid Mångkulturellt Centrum samt David Vera som själv har erfarenheter liknande de i filmen. Moderator är Marita Castro, program och visningar Mångkulturellt Centrum.

PEDAGOGISKT PROGRAM – Skolår 4-9 och gymnasiet
”Mod att berätta” är en workshop som vill fånga upp ungas tankar, funderingar och frågor kring deras liv och vilka händelser, personer och minnen som betytt mycket för dem.

Den här workshopen kan se olika ut beroende på vad som passar just din klass. I ett besök ingår en visning av utställningen och att man arbetar gestaltande med olika uttryck kring en händelse, ett minne eller en person som betytt mycket för respektive elev. Om du och din klass har möjlighet att göra ytterligare två besök så arbetar vi med en tidslinje som berättar om fl era händelser och minnen som eleverna vill dela med sig av.

Efter varje pass får eleverna tillfälle att berätta för varandra vad de valt att arbeta med.
Dag/tid:  Enligt överenskommelse 15/9-3/10.
Plats:  Botkyrka Konsthall.
Antal:  Max 30 elever.
Längd:  Ett eller fl era tillfällen, 90 min.

TEAM:
Curator och redaktör: Joanna Sandell och Miriam Andersson-Blecher
Artist-in-house: Pia Sandström
Assistent: Caroline Malmström
Pedagog: Kerstin Gezelius
Tekniker: Tommy Pettersson

UTSTÄLLNING: 13 september – 4 oktober 2008 i Botkyrka konsthall
LABYRINT PRESS: Produktionsstöd artist’s book
PROGRAM & PEDAGOGIK: Filmvisning och workshops i Ateljén.
SAMARBETEN: Rumänska kulturinstitutet, Mångkulturellt centrum, Konst-ig, IASPIS, Konstnärsnämnden, Labyrint Press och pionier press.

Exlibris, 2007-2008

På Grindtorpsskolan har konstnärerna Lars och Anne Traegde arbetat med en gestaltning som sträcker sig från skolans lärcenter ut i …

På Grindtorpsskolan har konstnärerna Lars och Anne Traegde arbetat med en gestaltning som sträcker sig från skolans lärcenter ut i korridorer, trapphus och skolgård. På skolans skolgård har Lars Traegde arbetat med en flerdelad trädgårdsgestaltning som för tankarna till japansk trädgårdsarkitektur; nyplanterade träd, stenformationer och bryggor bildar flera enheter att samlas kring. Inomhus har Anne Traegde arbetat under temat språk, litteratur och kommunikation.

Installationsvy, Anne och Lars Traegde. Foto: Tord Lund

”Grindtorpsskolan samlar elever och skolpersonal som tillsammans talar 45 olika språk. Språk är kommunikation men språk kan också skapa missförstånd. ”Exlibris – Lust till att läsa” är en övergripande tanke som vi har arbetat med i skolans lärcenter och i området runt skolan.

I bokskåpet som finns i lärcentret har vi samlat böcker, filmer och kuriosa som utgångspunkter för de väggskulpturer som sprider sig ut i skolans korridor och trapphus. Väggskulpturerna består av citat från olika böcker som återfinns i bokskåpet. Tanken är att på detta sätt skapa nyfikenhet hos elever och lärare till att använda bokskåpet. Snäckor, fjädrar, bokstäver, torkade blommor, diamanter och andra små objekt bildar referenser till böckernas värld. Materialval, placering och innehåll har haft en central roll i arbetet med utsmyckningen.”

I arbetet med inomhus- och utomhusgestaltningen, hur har ni relaterat till platsen?
Tanken på att växa upp i en flerspråkig miljö har varit en av våra inspirationskällor och ledtrådar i arbetet med gestaltningen. Vi ville skapa ett uttryck som genom materialval och färger förmedlar värme och kontakt med det som har varit, samtidigt som man frestas till att tänka vidare och söka egna vägar.

Nämn två saker som är kännetecknande för Botkyrka enligt er.
Botkyrka består av en underlig kombination av vacker natur och ovanligt många kulturer samlat i ett område.

UR LÄRARHANDLEDNINGEN:
”Använd konsten! Den här handledningen är både en uppmuntran och en uppmaning. Varför? “Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp…” Lärarhandledningen kom till för att eleverna ska känna att konstverken är till för dem. De ska ha möjlighet att på ett lekfullt sätt lära känna konsten på sin skola.”

Ladda ned PDF lararhandledning_grindtorp

OM GRINDTORPSSKOLAN
På Grindtorpsskolan arbetar skolpersonalen med att skapa förutsättningar för varje barn och elev att skapa sitt eget liv. Det innebär att varje elev efter nio år i grundskolan har kunskaper som motsvarar minst godkänt i alla ämnen. Skolans mål är att ge elever kunskap och skapa medvetenhet om den egna livsstilens betydelse för en god hälsa. Skolan arbetar aktivt för att stärka varje elevs självkänsla och skapa tilltro till sin egen förmåga.

TEAM:
Konstnärer: Anne och Lars Traegde
Arkitekt: ORIGO Arkitekter AB
Konstkonsult: Joanna Sandell
Pedagogik: Kerstin Gezelius, Eva Dahlberg, Sara Elggren, Miriam Andersson Blecher

OFFENTLIG KONST: Uppfört 2007-2008

KONSTNÄRER: Anne och Lars Traegde

PLATS: Grindtorpsskolan, Alby

MATERIAL: Inomhusgestaltning; träskåp, väggskulpturer i korridor och trapphus. Utomhusgestaltning; stenar, planterade träd och bryggor

PROGRAM & PEDAGOGIK: Lärarhandledning skräddarsydd för skolan tillsammans med pedagoger och lärare. Ladda ned PDF lararhandledning_grindtorp