Yapp

Estetisk verksamhet är inte längre obligatoriskt för landets gymnasieelever – hur påverkar det konstscenen och möjligheterna att stimulera ett kreativt tänkande?

En Kollektiv Skulptur samlar tre terminer av YAPP – Young Artist Production Program – i Botkyrka, ett samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan, gymnasieskolor i Botkyrka, etablerade konstnärer och andra professionella. I publikationen medverkar alla deltagare i dokumentärt foto från workshoparna. Bland de åtta texterna som rör teman såsom konstnärliga samarbeten, kommunikation och utbildning finns utöver författare, konstteoretiker och organisationskonsulter både konststudenter och gymnasieelever representerade.

En Kollektiv Skulptur lanserades hösten 2012 med ett samtal kring de estetiska ämnenas roll i skolan. Inbjudna paneldeltagare var Ebba Östlin (s), utbildningsnämndens ordförande i Botkyrka kommun, Anna Widing Niemelä, rektor Tullinge gymnasium samt Sandra Kourie, tidigare deltagare i YAPP i Botkyrka. Moderator var konstnären Johanna Gustafsson Fürst, som sammanfattat samtalet i en text som du kan ladda ned här som pdf: JGF_estetiska_ämnen.

Publikationen – formgiven av Parasto Backman – har valts ut att delta i utställningen Contemporary Collected i Tokyo. Utställningen Contemporary Collected ger en överblick kring hur svensk design ser ut idag. På två separata utställningsplatser i Tokyo visas utvalda produkter som representerar olika designområden. Utställningen är curerad av Katrin Greiling och Gustaf Kjellin för Svensk Form.

Redaktörer: Sofia Wiberg och Katrin Behdjou Söderlund
Skribenter: Åsa Moberg, Inger Aspåker, Linus Nordensson Spångberg, Erik Annerborn, Caroline Malmström, Jojo Tuulikki Oinonen, Katja Aglert, Charlotte Bydler
Grafisk form: Parasto Backman
Foto: Gustav Almestål m fl

Tack till Allmänna arvsfonden och Gertrude och Ivar Philipssons stiftelse.