Foto: Simon Berg

21 september – 20 oktober i Kuben, Fittja
Öppettider: tisdag – torsdag, kl. 16-18, lördag – söndag, kl. 12-15.

I Anna Ådahls verk Public Matter visas objekt från Fittjas offentliga miljö, vars utseende och form påverkats av människors regelbundna användande. Deras patina berättar om rörelsemönster i vardagen; i lekplatsen, i väntan på bussen eller på väg in i en butik. Objekten har tagits från sitt ursprungliga sammanhang och ställs ut som konstverk likt Minimalismens eller Arte poverans ready-mades där Fittjas boende och besökare tillsammans har skapat dess nya form och identitet.

Kuben ovanpå Ungdomens Hus i Fittja, är en betongbyggnad som ursprungligen tjänat som sopsug för områdets avfallshantering, men som under många år stått oanvänd. Kuben, har likt objekten placerats i ett nytt sammanhang då den under Fittja Open aktiveras av installationen Public Matter, och blir därmed ett nytt utställningsrum för konst i Fittja.

Individens förhållande till folkmassan är ett tema som kontinuerligt utforskas i Anna Ådahls arbeten, där spännvidden synliggörs i människors rörelser och gester. Ofta isoleras gesterna enskilt för att åskådliggöra kollektivets dynamik, som i Public Matter där endast folkmassans spår och avtryck träder fram.

I installationen möter vi även den samtida konstutställningens numera traditionella iscensättning och dramaturgi, där vilket rum som helst kan omvandlas till en konstarena. Vad är det egentligen som gör att funktionella objekt blir till konstverk, eller museala föremål? Public Matter är ett pågående projekt som initierades 2010, men presenteras nu för första gången som en installation, och med en platsspecifik kontext: Fittja.

Anna Ådahl, f.1973, är konstnär och medlem i redaktionen för OEI. Hon är bosatt och verksam i Stockhom men har bott hälften av sitt liv i Frankrike där hon även är utbildad på Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts de Paris. Hennes filmer och verk har visats och ställts ut i Sverige och internationellt på bland annat WELD, Stockholm; Echigo-Tsumari Triennalen i Japan; Espacio La Rebeca i Bogota, Colombia; Centre Culturel Suédois i Paris; Museum of Modern and Contemporary Art i Rijeka, Kroatien; Les Rencontres Internationales i Paris/Berlin/Madrid; Biograf Zita; Klara på Kulturhuset, Stockholm; Galerie Nuke, Paris; Palais De Tokyo, Paris och nu i höst på Taiga Space i St Petersburg och FRAC Champagne Ardenne i Frankrike.

www.annadahl.com

Ett särskilt tack till Botkyrkabyggen, Fittja Centrum och MIMI dam och barnkläder samt boende och besökare i Fittja.


UTSTÄLLNING:
21 september – 20 oktober
Kuben i Fittja

CURATORS:
Anneli Bäckman
Joanna Sandell

CURATOR PROGRAM
& PEDAGOGIK:
Miriam Andersson Blecher

ASSISTENTER:
Anna Jönsson
Lina Wirén

UTSTÄLLNINGSDESIGN/
TEKNIK:
Gandalf Adelbrant

SAMARBETEN:
Botkyrkabyggen
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka