yappht11

YAPP i Botkyrka – Young Artist Production Program – är ett samarbete mellan Botkyrka konsthall, Kungl. Konsthögskolan, Botkyrkas gymnasieskolor och ett antal förberedande konstskolor.

Scrolla ned för att se pågående och tidigare kurser!

Gymnasieeleverna i Botkyrka och studenter på Kungl. konsthögskolan möts i en kurs för att arbeta med etablerade konstnärer, designers, curatorer, institutioner, pedagoger och lärare. Arbetet, vars längd varierar mellan en månad – ett år, utgår lokalt ifrån Botkyrka konsthall och förflyttar sig till andra platser, nationellt och internationellt, under kursens gång.

YAPP i Botkyrka erbjuder en kurs till konststudenter som vill utforska nya sätt att arbeta på genom att koppla sitt arbete till nya målgrupper och konstproduktioner som bygger på samarbeten över gränser. Genom att erbjuda ett professionellt, konstnärligt sammanhang stödjer YAPP i Botkyrka ungas kreativitet och ger inspiration och stöd åt elever och studenter oavsett vilken utbildning eller arbetsfält de väljer att fortsätta inom. Resultatet av kursen, arbetet och det ömsesidiga estetiska utbytet mellan deltagarna mynnar ut i en gemensam presentation i t ex Botkyrka konsthall.

YAPP i Botkyrka har funnits sedan 2011 i Botkyrka konsthall. Då startade även bloggen En kollektiv skulptur som följer deltagarnas arbete och publicerar dokumentation ur workshopar, seminarier och presentationer liksom nyproducerade texter och intervjuer.

2014 vidareutvecklar vi våra samarbeten tillsammans med de lokala gymnasieskolorna, Kungl. Konsthögskolan samt de förberedande vänskolorna i kursform.

Tidigare terminer:

Mini-YAPP: bild/animation hösten 2013

Mini-YAPP: Are you on normalcy?

YAPP-produktioner våren 2013

Nuvarande samarbeten: Tullinge gymnasium, Tumba gymnasium, Nyckelviksskolan och Brunnsvik konst.

Team
Katrin Behdjou Arshi, konstnärlig ledare
Caroline Malmström, koordinator

Projektet stödjs av Allmänna Arvsfonden och Gertrud & Ivar Philipsons Stiftelse.