xet_tumba

Xetmuseet ligger i Botkyrka konsthall och visar målningar, skisser och föremål av Sven Xet Erixson. Sven Xet Erixson (1899-1970) är en av de mest kända modernisterna i svensk konsthistoria. Han föddes och växte upp på Bryggerivägen i Tumba.

”Genom Xets måleri ser vi vår historia. Vi ser vårt ursprung i ett Sverige som inte längre existerar, i ett Sverige som snabbt växte via nya konstfulla broar och väldiga kraftverk. Xet är med i denna utveckling som en självpåtagen utvecklingsskildrare, men det handlar inte om krass rapport eller om sentimentalitet inför det som snart skall försvinna, utan snarare ett nyfiket närvarande på plats (…)”
Mårten Castenfors, ur katalogen om Xet, Liljevalchs konsthall, 2003.

Xetmuseet har byggts upp i nära samarbete mellan det ideella Xet-sällskapet och Botkyrka kommun sedan 1986. I samarbete med Kungl. Konstakademien delas ett stipendium årligen ut ur Sven Erixsons minnesfond till en ung konstnär som verkar i Xets anda.

Aktuellt program i Xet-museet >

XET-SÄLLSKAPET
Den ideella föreningen Xet-sällskapet, grundat 1986, syftar till att hålla Sven Xet Erixsons konstnärskap aktuellt samt verka för att kunskapen om hans liv och gärning fördjupas och får spridning. Vidare skall sällskapet underlätta forskning och uppmärksamma annan konstnärlig produktion som har direkt samband med konstnären.

Som medlem i Xet-sällskapet får du erbjudanden och inbjudningar till olika evenemang och besök på museer, företag eller offentliga platser där Xet och hans samtida kollegor finns representerade. Den årliga resan i Xets fotspår har de senaste åren gått till bl a Mallorca och Oslo med guidade turer av medlemmar i Xet-sällskapets styrelse.

Kontakta Xet-sällskapet för mer information om medlemskap, resor, kommande utställningar och evenemang. Årsavgift för enskild medlem är 150 kr och betalas in till PG 748 17-8 eller bankgiro 624-1061. Ange namn, adress och e-post.

MER OM XET
Just nu pågår en inventering och digitalisering av det rika arkivmaterial som finns i Xetmuseets samlingar. Kataloger, pressklipp sammanställs löpande i skrifter.

I Xetmuseet är du välkommen att ta bläddra eller ta del av ett axplock. Du kan även köpa filmer om Xet:
Samtal mellan Xet och konsthistorikern Erik Blomberg där de diskuterar påverkan, innehåll och funktion i Xets måleri.
Produktion: Nordisk Tonefilm, 1963. Längd 6 min.

Xets bildvärld. En tolkning av motiv och utvecklingslinjer från de tidiga Tumba-motiven till en allt intensivare färgbehandling, till nya material och friare formspråk.
Produktion: Nordisk Tonefilm med stöd av konstfrämjandet. Längd 16 min.

Xets fotspår i Tumba Leif Magnusson från Xet sällskapet berättar om några platser i Tumba som var viktiga för Xet under hans ungdomstid och som idag är en del av Xet museet.
Produktion: Curt Strömblad Film, 2006.

Xet-sällskapets hemsida http://www.xetmuseet.nu
Ordförande i Xet-sällskapets styrelse: Claes Ånstrand
Vice ordförande: Leif Magnusson.
E-post: odelstierna(at)telia.com, Madeleine Odelstierna
Telefon: 08-530 612 25, Botkyrka konsthall