nyabiennalen_banner

Den nya biennalen för konst & arkitektur i Botkyrka är ett återkommande evenemang där samtidskonst, nya praktiker inom arkitektur och lokalsamhälle möts. Här sammanförs de många berättelserna från platsen, forskningsprojekt och konstnärliga gestaltningar i Fittjas offentliga rum.

Botkyrka konsthalls program i Fittja tar form till dess att en ny konsthall finns på plats om några år. Den nya biennalen undersöker även möjligheter för en institution att formas utifrån möten mellan olika lokala intressen och samarbeten.

Vi söker nu dig som är boende eller verksam i Botkyrka att vara med och bidra till programmet för den kommande Nya biennalen som äger rum i september 2016. Läs längre ned om hur du kan vara med.

Den första upplagan invigdes i september 2014 då den första av Botkyrka konsthalls två omarbetade stålcontainrar (Fittjaköket + FörOrten) hade anlänt i Fittja. Förutom ett antal konstnärliga projekt, workshops, installationer, performance, mat och utställningar, blev det även startskottet för ett pågående samtal om vägen mot en framtida konsthall och ny institution för konst och arkitektur i Fittja.

Nya biennalen 14

Under sommaren 2014 genomfördes Fittjapaviljongen i Venedig, en internationell lansering av den Nya biennalen som visades i Serra dei Giardini, en trädgård mitt i Venedigs internationella arkitekturbiennal. Temat handlade om miljonprogrammets möjligheter och utgick från idéer och arbeten kopplade till Residence Botkyrkas konstnärer och arkitekter. Fittjapaviljongen pågick mellan den 5:e juni – 7:e september och gästades av flera tusen internationella besökare. Den blev även omnämnd som en av de mest intressanta utställningarna under arkitekturbiennalen av magasinet Domus.

Fittjapaviljongen
Innan Botkyrka konsthalls framtida lokal finns i Fittja, aktiveras andra platser i nya eller befintliga miljöer: Fittjaköket + FörOrten är en mötesplats för konst, mat och arkitektur som möjliggör för mindre workshops och projekt av och med boende, föreningar, skolor, konstnärer, arkitekter, kockar, lokala och inbjudna aktörer. Kuben ovanpå Ungdomens Hus i Fittja är en betongbyggnad som tidigare använts till områdets sophantering men som nu aktiveras med utställningar, projekt och föreläsningar. Residence Botkyrka är Botkyrka konsthalls internationella program för gästande konstnärer, arkitekter, kockar och curatorer som periodvis bor och verkar i en lägenhet på Krögarvägen 26 i Fittja. Genom samarbeten med föreningar, skolor, Mångkulturellt Centrum i Fittja och andra aktörer kan program även ske på många olika ställen runt om i Fittja.

Vi söker nu idéer och samarbeten inför år 2016:s Nya biennal!

  • Berättelser från norra Botkyrka (foto, film, text, mat, performance, musik)
  • Idéer för projekt, workshops, möten kopplade till konst, mat och/eller arkitektur.
  • Volontärer som vill vara med i planering och/eller under själva biennalen.

Kontakta oss: Anneli Bäckman botkyrkakonsthall@botkyrka.se 08-530 612 25

NYA BIENNALEN FÖR KONST & ARKITEKTUR I BOTKYRKA
september 2016

SAMARBETEN
Botkyrka konsthall/
Residence Botkyrka
KTH – Arkitekturskolan
Mångkulturell centrum i Fittja
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrkabyggen
Och många fler…

Bild ovan: invigning av den nya biennalen i sept. 2014.
Foto: Simon Berg

Bild mitten: nya biennalen 2014
Foto: Simon Berg

Bild nedan: Fittjapaviljongen 2014
Foto: Tor Lindstrand