Fittja-11

Residence Botkyrka är ett ateljéprogram för internationellt verksamma konstnärer, curatorer och arkitekter som är intresserade av att arbeta kontext- och platsspecifikt.

Residence Botkyrka undersöker nya former för konst i det offentliga rummet och stödjer projekt som är svåra att genomföra utan en längre tids vistelse. Vi vill skapa goda förutsättningar för konstnärlig frihet och utveckla den lokala delaktigheten. Varje år bjuder vi in till Fittja Open – en årlig presentation av offentlig konst i Botkyrka med konst, händelser och samtal.

Botkyrka kommun har antagit en utvidgad tillämpning av enprocentsregeln där konstnärer kan erbjudas offentliga gestaltningsuppdrag inom gata, park och vatten. Inom ramen för Residence Botkyrka kan konstnären komma in redan på ett idé- och planeringsstadium av exploateringsprocessen.

Residence Botkyrka är en plats där olika kunskaper och olika erfarenheter kan mötas och utvecklas, i gränslandet mellan konstnärligt arbete, pedagogiskt arbete, samhällsbyggnad och forskning.

Matthijs de Bruijne, Den dagliga drömmen, 2010

ORGANISATION OCH SAMARBETSPARTNERS
Residence Botkyrka drivs av Botkyrka konsthall och är ett samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Botkyrkabyggen (kommunalt bostadsbolag) och Mångkulturellt centrum (forsknings- och kulturcentrum i Fittja).

Inom detta samarbete ser vi hur olika personer, t ex samhällsplanerare och forskare, utgör resurser för ateljéstipendiaterna, när deras konstnärskap eller verksamhet prövas med nya erfarenheter. Samtidigt bidrar också gästernas perspektiv och erfarenheter till att utveckla Residence Botkyrka.

Mångkulturellt centrum, MKC, i Fittja. Här finns kunskap om migration och kulturell mångfald, i samtiden och historien. MKC har verkat i över tjugo år och återkopplar som en självklar del av arbetet även till äldre forskning, och lägger hela tiden skärvor till mosaiken av det moderna Sveriges samhällsutveckling. En stor del av deras verksamhet innefattar offentligt finansierad uppdragsforskning. De har en mångvetenskaplig profil med tonvikt på etnografiskt arbetssätt. Forskningsresultaten omsätts bland annat i publikationer och utställningar. MKC kommer att vara en viktig källa för de gästande konstnärerna.

Isabel Löfgren, ”Satellitstaden”, 2011-12, Foto: Isabel Löfgren

Residence Botkyrka drivs med stöd av Stiftelsen framtidens kultur och Kulturkontakt Nord/ Nordiska ministerrådet.

ARKIV
För närvarande uppdaterar vi vår hemsida, för tillgång till arkivmaterial:
http://residencebotkyrka.se/arkiv/