Tredje rummet

out of the body (2017)
studio nāv
Rumslig gestaltning bestående av en videoinstallation och två ljudverk. Foto: Thomas Paltiel

out of the body (2017)
studio nāv
Rumslig gestaltning bestående av en videoinstallation och två ljudverk. Foto: Thomas Paltiel

out of the body (2017)
studio nāv
Rumslig gestaltning bestående av en videoinstallation och två ljudverk. Foto: Thomas Paltiel