Tredje rummet

Genklang - ett filmporträtt av Megafonen (2012) av Bathutä, visas i entrén av utställningen Tredje rummet.
Foto: Simon Berg

Genklang – ett filmporträtt av Megafonen (2012) av Bathutä, visas i entrén av utställningen Tredje rummet.
Foto: Simon Berg

Genklang – ett filmporträtt av Megafonen (2012) av Bathutä, visas i entrén av utställningen Tredje rummet.
Foto: Simon Berg