pedagogik_huvud_ny

I en tid med många utmaningar; klimatet, välfärdssamhällets förnyelse, globalisering och migration är vårt behov av utveckling, kunskap och att vara delaktig, kanske större än någonsin. Detta är utgångspunkten för Botkyrka konsthalls program och pedagogik – att inspirera och erbjuda människor att ta del av konst genom både skapande och diskuterande processer.

Botkyrka kommun verkar för en hållbar samhällsutveckling – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Detta genomsyrar också Botkyrka konsthalls pedagogiska uppdrag.

Med ett rikt program av utställningar och projekt – ofta med direkt koppling till en plats eller en aktuell fråga här i Botkyrka – lyckas vi nå olika grupper av besökare.

NÅGRA EXEMPEL
Alla förskolor och skolor i Botkyrka erbjuds visningar och workshops.
Läs mer >

Vi uppmuntrar lärare och elever att använda sig av den offentliga konsten på skolorna genom Botkyrkasmycken – en serie publikationer som presenterar nya verk i kommunen.
Läs mer  >

Botkyrka konsthall utsågs till bästa pedagogiska projekt 2011 av Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer.
Läs mer >

Botkyrka konsthall erbjuder Kulturell Allemans rätt för elever i årskurs 8.
Läs mer >

Residence Botkyrkas pedagoger har öppen verkstad på Mångkulturellt centrum två dagar i veckan.
Läs mer >

YAPP i Botkyrka var ett projekt som sammanförde elever på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm med gymnasieelever i Botkyrka.
Läs mer >

Titta gärna i arkivet över pedagogiska projekt för tips och inspiration.
Till arkivet > (under arbete)

Har du deltagit i några av våra kurser eller program? Skicka gärna bilder, kommentarer och material så att vi kan dela med oss till andra för tips och inspiration.