Fittjafestivalen_banner

Fittjaköket + FörOrten är en ny mötesplats för konst, mat och arkitektur i Fittja.

Fittjaköket + FörOrten öppnar under 2015 i ett par containrar som omarbetats till kök och projektrum. De är en del av Botkyrka konsthalls program som nu tar form i Fittja tills dess att en ny konsthall finns på plats om några år. Platsens form och innehåll skapas i samarbete med boende, föreningar, skolor, konstnärer, arkitekter, kockar, lokala och inbjudna aktörer. Tillsammans tar vi oss an frågan om vad en konsthall i Fittja kan vara.

Idén om en social plattform med konsten som katalysator har vuxit fram ur Residence Botkyrkas program på Krögarvägen 26. Här har internationella konstnärer, arkitekter och kockar periodvis bott och verkat utifrån platsen Fittja och skapat olika former av konstprojekt tillsammans med boende och föreningsliv. Genom dessa möten har idéer om en framtida mötesplats för konst, mat och arkitektur fötts.

De två containrarna har designats av den Sydafrikanske arkitekten Michael Orchard som under hösten 2013 vistades i Fittja genom Residence Botkyrka. En testverksamhet kopplat till projektrummet FörOrten startades under 2014 där en serie workshops och spontana aktiviteter genomfördes tillsammans med olika grupper i Fittja.

Under 2015 aktiveras Fittjaköket + FörOrten utifrån idéer och program kopplat till konst, mat och arkitektur. Håll utkik efter programmet, vi sätter upp postrar i Fittja, skickar ut nyhetsbrev, flaggar på Facebook och Instagram, och här på vår hemsida. Om du har en idé som du skulle vara intresserad av att utveckla, kontakta oss!

Epost: botkyrkakonsthall@botkyrka.se
Telefon: 08-530 612 25

Fittjaköket + FörOrten byggs klart under sommaren och öppnar åter i augusti 2015.