omoss

Vi tror att man genom den samtida konsten kan skapa en djupare förståelse för det som händer både runtom i världen och här i Botkyrka. Vi vill stimulera och lyfta fram konstlivet lokalt och knyta an till en internationell konstarena. Vi vill även inspirera nya publiker att närma sig samtidskonsten och skapa sammanhang där konst och publik möts.

Botkyrka konsthalls verksamhet utgörs av konstnärliga produktioner i utställningsrummet i Tumba, i det offentliga rummet eller i publicerad form genom förlaget Labyrint Press.

Det internationella vistelseprogrammet Residence Botkyrka bjuder in konstnärer, arkitekter, kockar och curatorer att verka utifrån platsen Fittja och Botkyrka.

Fittjaköket + FörOrten är en ny mötesplats för konst, mat och arkitektur i Fittja. Det är ett kök och projektrum i containerform. Här skapas platsens form och innehåll av och med boende, föreningar, skolor, konstnärer, arkitekter, kockar, lokala och inbjudna aktörer.

I ateljén erbjuder våra pedagoger workshops, visningar och upplevelser till alla förskolor och skolor i kommunen, samt vidareutbildningar för personal inom förskola och skola.

Junior Residence är sommarjobbet där unga Botkyrkabor utforskar och experimenterar genom konsten.

Botkyrka konsthall har även hand om kommunens konstsamling och arbetar med 1%-uppdragen för offentlig konst inom kommunen. Och tillsammans med Xetsällskapet drivs Xetmuseet, som förvaltar och visar arvet efter Tumbafödda konstnären Sven X:et Erixson.

Inom alla våra områden vill vi stimulera och stödja konstens tillblivelse genom att skapa generösa sammanhang för grundforskning, undersökningar och experiment. Vi lägger stort fokus på förmedling av konst genom program och pedagogik, och deltagarprocesser.

Vårt program genomsyras av möten, utbyten och samarbeten mellan publiker och medverkande. Kanske har du en idé kring en workshop som du skulle vilja delta i eller tips om en konstnär eller arkitekt du gärna skulle vilja höra just hos oss? På vår hemsida kommer du att kunna följa de konstnärer som verkar genom Residence Botkyrka och Botkyrka konsthall.

 

Samarbeten och stöd
(i alfabetisk ordning, fr om 2006-2015):

Arkitektur- och Designcentrum
Botkyrkabyggen
EU Culture Programme
Franska Institutet
IASPIS
Konstnärsnämnden
Kulturhuset och Lava
Kulturkontakt Nord
Kulturrådet
Moderna museet, Stockholm
Mångkulturellt centrum
Norrköpings konstmuseum
Polska institutet i Stockholm
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun
Stiftelsen Framtidens Kultur
Stiftelsen Helge Ax:son Johnson
Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Svenska Institutet
Tekniska museet
Rumänska Kulturinstitutet