Accessing Utopia

Accessing Utopia: samtal om aktivism

Accessing Utopia: panelsamtal om aktivism i utställningen Tredje rummet. Fredagen den 16:e februari, kl. 17-19 i Botkyrka konsthall, Tumba.

Obs: …

Accessing Utopia: panelsamtal om aktivism i utställningen Tredje rummet.
Fredagen den 16:e februari, kl. 17-19 i Botkyrka konsthall, Tumba.

Obs: Panelsamtalet sker på svenska och filmas. Kom i god tid då dörrarna stängs kl 16.50.

Accessing Utopia (2017) (2017) är Bathutäs senaste verk som just nu visas i utställningen Tredje rummet. Den cirkulära installationen med fem monitorer visar intervjuer med unga svenska aktivister som varit drivande inom organisationer vilka på olika sätt arbetat för större social jämlikhet och mot rasismens olika uttryck i samhället.

Bathutä är ett konstnärligt forskningssamarbete mellan René León-Rosales, etnolog och forskningsledare vid Mångkulturellt centrum och Behzad Khosravi-Noori, konstnär och forskare (PhD) vid Konstfack.

Bathutä presenterar ett panelsamtal där några av aktivisterna som intervjuas i Accessing Utopia deltar, och utvecklar två centrala frågeställningar som lyfts i verket:

När förvandlas aktivism till en vara?
Panelen diskuterar kritiska frågeställningar som formuleras inom aktivistiska grupper och som problematiserar kommodifieringen av aktivism i samhället. Vi vill undersöka scenariot där aktivism genomgår en kulturell omvandling från gräsrotsaktiviteter till att vara handelsvaror inom ett nyliberalt socialt och politiskt ramverk. Genom att kritiskt ta oss an globala och historiska fakta, vill vi hitta ett perspektiv som är relevant inom en svensk kontext, och i detta undersöka de olika institutionernas roll när det gäller att sprida och stödja aktivism.

Vad är solidaritet i ojämlika samhällen?
Panelen undersöker hur solidaritetspolitik kan förstås i ett segregerat och ojämlikt samhälle. Medan solidaritet är en idé som ofta framställs som en nödvändighet för att övervinna social ojämlikhet, är det viktigt att kritiskt reflektera kring dess möjligheter och svårigheter i uppdelade samhällen. Vilka är solidaritetspolitikens utmaningar i förhållande till samhällets olika maktstrukturer? Vilka är de många och olika sätt vi positioneras inom de maktrelationer som identifieras som solidaritetshandlingar?

Paneldeltagare: Angelica Andersson, Emma Dominguez, Araia Ghirmai Sebhatu, Samuel Girma, Nachla Libre, Ailin Moaf Mirlashari, Rashid Musa.

Samtalet modereras av Edda Manga (Mångkulturellt centrum) och Ove Sernhede (Göteborgs universitet).

Utställningen Tredje rummet spänner mellan plats, politik och poesi, och för samman verk som relaterar till en samhällsutveckling i rörelse. Den tar avstamp i våra globaliserade och segregerade rum – där ungas röster sätter ord på erfarenheter av mellanförskap, där kulturer och språk möts och blir till nya. Här finns också ett motsägelsefullt tillstånd i att vara både innanför och utanför. Vi ser det Tredje rummet som en plats i ständig förhandling och i pågående rörelse mot något som ännu inte är.

Botkyrka konsthall har under de senaste åren samarbetat med de medverkande konstnärerna genom Residence Botkyrkas program i Fittja och projektet DIN som organiserades av föreningen Orten i Fokus. Under utställningsperioden sker samtal, workshops och programmet: When does activism become a commodity? & What is solidarity in unequal societies? som arrangeras av Bathutäs i januari – februari (datum meddelas senare).

Tredje rummet inspireras av Homi K Bhabhas begrepp “The Third Space” som beskriver en plats där kulturer influerar varandra och skapar nya identiteter.

Utställningen blir Botkyrka konsthalls sista som visas i Tumba. Under nästa år påbörjas resan mot en ny konsthall som byggs i Fittja och som ska stå klar i början av 2019.

accessingutopia

Bathutäs senaste arbete Accessing Utopia (2017) är baserad på intervjuer med svenska aktivister som varit drivande inom organisationer som på olika sätt arbetat för större social jämlikhet och mot rasismens olika uttryck i samhället, ofta med bas i de mest socioekonomiskt utsatta stadsdelar i svenska städer. Genom att använda konstnärliga forskningsmetoder vill projektet iscensätta en berättelse om aktivism i en hyperpolitiserad kontext, genom att undersöka informanternas egen förståelse av sin aktivism, synliggöra paralleller och skillnader, för att därigenom också synliggöra deras politiska subjektivitet. I utställningen presenteras Accessing Utopia som en cirkulär installation med fem monitorer.

Bathutäs är ett samarbetsprojekt bestående av René León-Rosales, etnolog och forskningsledare vid Mångkulturellt centrum och Behzad Khosravi-Noori, konstnär och forskare (PhD) vid Konstfack.

outofthebody

studio nāvs installation out of the body (2017) tar sin utgångspunkt i ‘rörelse’, och författas genom tunnelbanans och endoskopets skeende. Från kroppens insida utformas ett subjektivt landskap där inkongruens och intuition upplöser motsatsparen ‘avgång’ och ‘ankomst’. Här förhandlar den akusmatiska rösten, en gång ändamålsenlig för tunnelbanan, ett flöde av relationer utan en given destination. out of the body är en rumslig gestaltning bestående av en videoinstallation och två ljudverk.

studio nāvs Verket är producerad i samarbete med Mya Gomez, Houda Landolsi, Elisa Lévy och GlissantBot.

studio nāv består av Carl Fransson och Thomas Paltiel. I sitt arbete utgår de från en kritisk rumslig praktik. På Botkyrka konsthall har de även skapat utställningens scenografi.

FB_SimonBerg_BotkyrkaKonsthall_tredjerummet__Dubbelkultur1

Alex Rodallec & Nabil Dorbane Dubbelkultur (2017) Foto: Simon Berg

Alex Rodallec och Nabil Dorbane möts i samarbetet Dubbelkultur (2017) som presenterar poesi och illustrationer, text och ljud där en mångfald av språk och röster gestaltar upplevelsen av ”förorten” i både Sverige och Frankrike.

”Vad är känslan av förorten? Ett fenomen som känns igen oavsett om det är i Frankrike eller Sverige. Områden som till stor del befolkas av en arbetar- och underklass med migrationsbakgrund. Vilka är bilderna som fastnat hos många av oss som vuxit upp på dessa platser? Vilka är ljuden och språken? Sorgen och glädjen? Vad är det vi har av att vara mellan platser, på gränser? Vilka är känslorna som färgar våra minnen?”

Alex Rodallec är poet, översättare och redaktör för Kultwatch och tidskriften DIN. Nabil Dorbane är illustratör, grafisk designer och graffitimålare.

Tredje rummet pågår till den 11 mars i Botkyrka konsthall och blir den sista som visas i Tumba. I början av 2019 öppnar Botkyrka konsthall i nya lokaler i Fittja.

PANELSAMTAL
Accessing Utopia i utställningen Tredje rummet
Accessing Utopia
out of the body
Dubbelkultur

18 november, 2017 –
11 mars, 2018
Botkyrka konsthall, Tumba

KONSTNÄRER
Bathtutä
Nabil Dorbane
Alex Rodallec
studio nāv, Carl Fransson och Thomas Paltiel

SCENOGRAFI
studio nāv

BOTKYRKA KONSTHALL
Miriam Andersson Blecher, konsthallschef
Anneli Bäckman, curator
Kerstin Gezelius, konstpedagog
Maia Lundblom, värd
Sofia Lundin, koordinator, värd
Georg Nordmark, teknik & installation
Gemma Nic Conchra, installation
Mikael Nyström, grafisk form

TACK TILL
Kvadrat
Acapela Group
Iaspis
Konstfack
Mångkulturellt centrum

PRESSKONTAKT
Anneli Bäckman, curator
anneli.backman@botkyrka.se
tel: 0701-823283

KONTAKT
botkyrkakonsthall@botkyrka.se
tel: 08-531 706 37

Eflux_ThirdSpace_BK

Tredje rummet

Tredje rummet: Accessing Utopia, out of the body, Dubbelkultur

Utställningen Tredje rummet spänner mellan plats, politik och poesi, och för …

Tredje rummet: Accessing Utopia, out of the body, Dubbelkultur

Utställningen Tredje rummet spänner mellan plats, politik och poesi, och för samman verk som relaterar till en samhällsutveckling i rörelse. Den tar avstamp i våra globaliserade och segregerade rum – där ungas röster sätter ord på erfarenheter av mellanförskap, där kulturer och språk möts och blir till nya. Här finns också ett motsägelsefullt tillstånd i att vara både innanför och utanför. Vi ser det Tredje rummet som en plats i ständig förhandling och i pågående rörelse mot något som ännu inte är.

Botkyrka konsthall har under de senaste åren samarbetat med de medverkande konstnärerna genom Residence Botkyrkas program i Fittja och projektet DIN som organiserades av föreningen Orten i Fokus. Under utställningsperioden sker samtal, workshops och programmet: When does activism become a commodity? & What is solidarity in unequal societies? som arrangeras av Bathutäs i januari – februari (datum meddelas senare).

Tredje rummet inspireras av Homi K Bhabhas begrepp “The Third Space” som beskriver en plats där kulturer influerar varandra och skapar nya identiteter.

Utställningen blir Botkyrka konsthalls sista som visas i Tumba. Under nästa år påbörjas resan mot en ny konsthall som byggs i Fittja och som ska stå klar i början av 2019.

accessingutopia

Bathutäs senaste arbete Accessing Utopia (2017) är baserad på intervjuer med svenska aktivister som varit drivande inom organisationer som på olika sätt arbetat för större social jämlikhet och mot rasismens olika uttryck i samhället, ofta med bas i de mest socioekonomiskt utsatta stadsdelar i svenska städer. Genom att använda konstnärliga forskningsmetoder vill projektet iscensätta en berättelse om aktivism i en hyperpolitiserad kontext, genom att undersöka informanternas egen förståelse av sin aktivism, synliggöra paralleller och skillnader, för att därigenom också synliggöra deras politiska subjektivitet. I utställningen presenteras Accessing Utopia som en cirkulär installation med fem monitorer.

Bathutäs är ett samarbetsprojekt bestående av René León-Rosales, etnolog och forskningsledare vid Mångkulturellt centrum och Behzad Khosravi-Noori, konstnär och forskare (PhD) vid Konstfack.

outofthebody

studio nāvs installation out of the body (2017) tar sin utgångspunkt i ‘rörelse’, och författas genom tunnelbanans och endoskopets skeende. Från kroppens insida utformas ett subjektivt landskap där inkongruens och intuition upplöser motsatsparen ‘avgång’ och ‘ankomst’. Här förhandlar den akusmatiska rösten, en gång ändamålsenlig för tunnelbanan, ett flöde av relationer utan en given destination. out of the body är en rumslig gestaltning bestående av en videoinstallation och två ljudverk.

studio nāvs Verket är producerad i samarbete med Mya Gomez, Houda Landolsi, Elisa Lévy och GlissantBot.

studio nāv består av Carl Fransson och Thomas Paltiel. I sitt arbete utgår de från en kritisk rumslig praktik. På Botkyrka konsthall har de även skapat utställningens scenografi.

FB_SimonBerg_BotkyrkaKonsthall_tredjerummet__Dubbelkultur1

Alex Rodallec & Nabil Dorbane Dubbelkultur (2017) Foto: Simon Berg

Alex Rodallec och Nabil Dorbane möts i samarbetet Dubbelkultur (2017) som presenterar poesi och illustrationer, text och ljud där en mångfald av språk och röster gestaltar upplevelsen av ”förorten” i både Sverige och Frankrike.

”Vad är känslan av förorten? Ett fenomen som känns igen oavsett om det är i Frankrike eller Sverige. Områden som till stor del befolkas av en arbetar- och underklass med migrationsbakgrund. Vilka är bilderna som fastnat hos många av oss som vuxit upp på dessa platser? Vilka är ljuden och språken? Sorgen och glädjen? Vad är det vi har av att vara mellan platser, på gränser? Vilka är känslorna som färgar våra minnen?”

Alex Rodallec är poet, översättare och redaktör för Kultwatch och tidskriften DIN. Nabil Dorbane är illustratör, grafisk designer och graffitimålare.

Tredje rummet pågår till den 11 mars i Botkyrka konsthall och blir den sista som visas i Tumba. I början av 2019 öppnar Botkyrka konsthall i nya lokaler i Fittja.

UTSTÄLLNING
Tredje rummet
Accessing Utopia
out of the body
Dubbelkultur

18 november, 2017 –
11 mars, 2018
Botkyrka konsthall, Tumba

KONSTNÄRER
Bathtutä
Nabil Dorbane
Alex Rodallec
studio nāv, Carl Fransson och Thomas Paltiel

SCENOGRAFI
studio nāv

BOTKYRKA KONSTHALL
Miriam Andersson Blecher, konsthallschef
Anneli Bäckman, curator
Kerstin Gezelius, konstpedagog
Maia Lundblom, värd
Sofia Lundin, koordinator, värd
Georg Nordmark, teknik & installation
Gemma Nic Conchra, installation
Mikael Nyström, grafisk form

TACK TILL
Kvadrat
Acapela Group
Iaspis
Konstfack
Mångkulturellt centrum

PRESSKONTAKT
Anneli Bäckman, curator
anneli.backman@botkyrka.se
tel: 0701-823283

PRESSBILDER

KONTAKT
botkyrkakonsthall@botkyrka.se
tel: 08-531 706 37

workshop_bild_helg

Helgworkshop för hela familjen

Workshop för hela familjen i Botkyrka konsthalls ateljé.

En två timmars workshop med olika sorters papper och färger, som vi …

Workshop för hela familjen i Botkyrka konsthalls ateljé.

En två timmars workshop med olika sorters papper och färger, som vi använder på spännande sätt! Alla kan delta! Välkomna, Yaya och Kotten!

Pedagoger: Yasmin Douib (Levande Verkstadspedagog) Charlotte Rheyneuclaudes (Levande Verkstadspedagog)

Det är gratis och drop-in.


Helgworkshop:
17-18 februari, kl 12-14
3-4 mars, kl 12-14

PLATS:
Ateljén
Botkyrka konsthall, Tumba

Gratis! Ingen anmälan behövs.

Lerworkshop för hela familjen_hemsidan

Sportlov: workshop för hela familjen

Workshop för hela familjen på sportlovet.

En rolig workshop för hela familjen där alla är välkomna oavsett ålder. Vi bygger …

Workshop för hela familjen på sportlovet.

En rolig workshop för hela familjen där alla är välkomna oavsett ålder. Vi bygger självporträtt, masker eller skulpturer. Ta med barn eller barnbarnen och skapa tillsammans.
Föremålen bränns och kan hämtas vid ett senare tillfälle.
Biljetter Gratis, hämtas i Botkyrka konsthall eller beställs på tel. 0708-861318

27-28 februari och 1 mars, kl 9.30-11.30 och 13-15.

Det är gratis och biljett hämtas i Botkyrka konsthall eller beställas på tel. 08-53061225.
Grupper måste föranmäla sig. Workshopen kan även ges på teckenspråk.


Workshop under sportlovet:
27-28 feb: 9.30 – 11.30 / 13-15
1 mars: 9.30 – 11.30 / 13-15

PLATS:
Ateljén
Botkyrka konsthall, Tumba

ANMÄLAN:
Gratis, plats bokas i konsthallen eller på tel:
08 53061225

ungaklara

Torget av Unga Klara

Unga Klaras hyperaktuella pjäs Torget besöker Botkyrka konsthall för en gratis föreställning onsdag 28 februari kl.18:00!

Torget betraktas som demokratins …

Unga Klaras hyperaktuella pjäs Torget besöker Botkyrka konsthall för en gratis föreställning onsdag 28 februari kl.18:00!

Torget betraktas som demokratins urscen, en plats där medborgarna samlas för att gemensamt fatta politiska beslut. Men vem har egentligen tillträde dit? Vem räknas som medborgare? Vem plockar upp skräpet när mötet är över? Och vad händer om de egentliga besluten fattas någon annanstans? Torget är en pjäs i collageform om demokrati, som riktar sig till förstagångsväljare.

Torget utforskar demokratibegreppet utifrån några fundamentala frågeställningar om relationen mellan stat och kapital, om skillnaden mellan att ha rättigheter och resurser, om vilka liv vi sörjt för och vilka liv vi kommer att sörja över. Vi ses på torget!

Boka din gratisbiljett här!

Av: Athena Farrokhzad
Regi: Maria Salah
Scenografi, kostym och mask: Jenny Kronberg
Dramaturg: Tova Gerge
Regiassistent: Adam Jawad
Kostymassistent: Ulla Oddsdotter
Pedagog: Valentina Chamorro Westergårdh
Grafisk form: Studio Parasto Backman
Foto: Åsa Sjöström
Medverkande: Françoise Fournier, Lisette T. Pagler och Victor Ström


Helgworkshop:
17-18 februari, kl 12-14
3-4 mars, kl 12-14

PLATS:
Ateljén
Botkyrka konsthall, Tumba

Gratis! Ingen anmälan behövs.

Symposium: konstens värde

9-11 mars i Oslo

Kan man mäta konstens och en plats betydelse? Över 40 konsthallar från de nordiska länderna bjuder …

9-11 mars i Oslo

Kan man mäta konstens och en plats betydelse? Över 40 konsthallar från de nordiska länderna bjuder härmed in till ett storskaligt symposium i Oslo för att närmare diskutera frågan om konstens värden.

Inbjudan-Symposium.

Bland talarna finns ledande experter inom det kulturekonomiska fältet: Pier Luigi Sacco, professor i kulturekonomi vid IULM University i Milano, Andrea Phillips konstprofessor och ledare för BxNU Research Institute, Northumbria University och Baltic Centre for Contemporary i Newcastle, Lars Strannegård, professor vid och rektor för Handelshögskolan i Stockholm, Binna Choi, curator och chef för Casco, Office for Art, Design and Theory samt Azar Mahmoudian, curator och forskare baserad i Tehran.

Symposiet är kostnadsfritt. Men deltagarna står själv för förtäring, resa och uppehälle. Anmälan är dock obligatorisk och skickas senast 11 februari till: ingrid@oslokunstforening.no

Botkyrka konsthall är medlem i KLISTER – ett rikstäckande nätverk för små och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige som startades 2011. Nätverket vill belysa dessa samtidskonstinstitutioners funktion i samhället. Klisters medlemmar är Alingsås konsthall, Bildmuseet i Umeå, Borås konstmuseum, Botkyrka Konsthall, Gävle Konstcentrum, Göteborgs konsthall, Kalmar konstmuseum, Konsthall C i Hökarängen, Konsthallen Bohusläns museum, Konsthallen i Haninge kulturhus, Kulturens Hus i Luleå, Lunds konsthall, Malmö konstmuseum, MAN-Museum Anna Nordlander i Skellefteå, Marabouparken konsthall i Sundbyberg, Nässjö Konsthall, Röda Sten Konsthall i Göteborg, Signal i Malmö, Skövde kulturhus, Tensta konsthall och Örebro konsthall.

Inga Undantag
Under 2014 gav KLISTER ut rapporten Inga Undantag. Författaren Mikael Löfgren hävdar att Sveriges samtidskonsthallar är start- och landningsbanor för intensiv trafik mellan det lokala och det globala men också mellan olika epoker. De ingår i och bidrar till sammansatta och överlappande ekosystem, till exempel konstvärlden, lokalsamhället, bildningen, offentligheten och forskningen. Men de är förbisedda, underutnyttjade och delvis märkta av brysk behandling av media och den snabbt växande offentliga byråkratin. Och mitt i allt detta, i utvärderingarnas tidevarv: lika lite som kärlek och humor kan konstens värde på ett enkelt sätt kvantifieras.

Inga Undantag har beställts av KLISTER och är delfinansierad av Riksutställningar i linje med myndighetens särskilda uppdrag (sedan 2011) att prioritera den samtida konstens utveckling och spridning i landet. Rapporten argumenterar för att samtidskonsthallarnas verksamhet bör inkluderas mer i det seriösa offentliga kultursamtalet och att den bör utvärderas med metoder och språk som kan uppfatta och formulera konstens verkliga värden.

Inga_undantag

SYMPOSIUM
Konstens värde

DATUM & TID
9-11 mars i Oslo

PLATS
Office for Contemporary Art, Oslo

dockor_jul_2017

Jullov: skapa dockor till teater

Workshop för hela familjen på jullovet.

Vi inspireras av olika material och skapar dockor, djur, monster, robotar eller andra varelser …

Workshop för hela familjen på jullovet.

Vi inspireras av olika material och skapar dockor, djur, monster, robotar eller andra varelser som sedan kan användas till att spela dockteater.

Datum och tider: 29 december, 3 – 4 januari, 9.30-11.30 och 13-15.

Det är gratis och biljett hämtas i Botkyrka konsthall eller beställas på tel. 08-53061225.
Grupper måste föranmäla sig. Workshopen kan även ges på teckenspråk.


Ateljén under jullovet:
29 dec: 9.30 – 11.30 / 13-15
3 jan: 9.30 – 11.30 / 13-15
4 jan: 9.30 – 11.30 / 13-15

PLATS:
Ateljén
Botkyrka konsthall

ANMÄLAN:
Gratis, plats bokas i konsthallen eller på tel:
08 53061225

dust-jacket-NEW1

Boksläpp: Labyrint (2006-2016)

Boken om Labyrint (2006 – 2016) är nu klar och vi välkomnar er till en eftermiddag på Rönnells för att …

Boken om Labyrint (2006 – 2016) är nu klar och vi välkomnar er till en eftermiddag på Rönnells för att fira detta! Tape (Häpna!) spelar nyskriven musik.

Tid: Lördag 9 december, kl 14-16
Plats: Rönnells Antikvariat, Birger Jarlsgatan 32B

Boken samlar tio år av arbetet med Labyrint, ett unikt artist’s book arkiv i Sverige som inleddes på Botkyrka konsthall 2006. Under tio års tid genomfördes allt från utgivningar av unika artist’s books till produktion av utställningar både i Sverige och internationellt.

En ny artists book av konstnären Muhammed Ali medföljer särskilt denna dag. Muhammed Ali är just nu stipendiat hos Iaspis (International Artists Studio Program Sweden).

Vi vill tacka alla hundratals konstnärer som bidragit till Labyrint! Alla konstnärer som deltagit under åren är välkomna att hämta ett exemplar av boken.

Labyrint – ett undersökande arbete av artist’s books; ett förlag, en serie rumsliga utställningar och ett arkiv initierat av Joanna Sandell curator och Pia Sandström konstnär. Labyrint startade som en utställning i form av ett monumentalt cirkulärt biblioteket med artists books från hela världen. Inspirerat av Jorge Luis Borges Biblioteket i Babel, tänkt som en omskrivning av universum där varje bok är öppningen till en ny värld, sammanställt i en icke-hierarkisk ordning. Besökarna välkomnades upp i skulpturala gradänger med läsplatser som gav dem utblick över rummet. Bibliotekarier i rockar av anteckningsblock hjälpte besökare att hitta kopplingar mellan bokverken för att locka fram nya tankebanor. Biblioteket växte och blev en serie utställningar, arkiv och förlag. Labyrint har även turnerat och har bland annat deltagit under Arkitekturbiennalen i Venedig 2014.

Boken är formgiven av Leo Denis Norgren 2017.

BOKSLÄPP
Labyrint (2006-2026)

DATUM & TID
9 december, 14-16

PLATS
Rönnells antikvariat
Birger Jarlsgatan 32B

844_web

For every silence there is a void

Residence Botkyrka och AllArtNow presenterar endags-utställningen ”For every silence there is a void” med ett urval av Margarida Paivas videoverk.…

Residence Botkyrka och AllArtNow presenterar endags-utställningen ”For every silence there is a void” med ett urval av Margarida Paivas videoverk.

Lördag 2 december, kl 15-18
Residence Botkyrkas lägenhet på Krögarvägen 26 i Fittja. Vi bjuder på glögg!

Videoverken visar fiktiva berättelser eller situationer med teman som minne, förlust, eller flykt. De korta filmerna utgår ofta från en karaktärs kamp med att övervinna sina egna, mentala eller fysiska, barriärer. Andra berättelser är baserade på verkliga händelser som har omarbetats till poetiska stycken.

Traversings (2017)
3 filmer som är 3 minuter vardera (varje film visas i ett separat rum/projektion)

The Day I Wasn’t There (2014)
12 minuter

Margarida Paiva är ursprungligen från Portugal men är sen flera år baserad i Oslo, Norge.

Programmet är ett samarbete med AllArtNow och en del ”Developing Nordic Cities” som stöttas av Nordisk Kulturkontakt.

RESIDENCE BOTKYRKA
”Developing Nordic Cities”
2 december kl 15-18
Krögarvägen 26 i Fittja
Residence Botkyrkas lägenhet

KONSTNÄR
Margarida Paiva

SAMARBETE
AllArtNow

STÖD
Nordisk Kulturkontakt

KONTAKT
Anneli Bäckman, curator
anneli.backman@botkyrka.se

Foto: Simon Berg

Höstlov: skapa med lera

Vi provar på olika tekniker att skulptera i lera. Efter workshopen bränns föremålen och hämtas i konsthallen vid ett senare …

Vi provar på olika tekniker att skulptera i lera. Efter workshopen bränns föremålen och hämtas i konsthallen vid ett senare tillfälle.

Datum och tider: 31 oktober – 2 november, kl 13-15.

Biljetten är kostnadsfri och kan hämtas i Botkyrka konsthall eller beställas på tel. 08-53061225.
Grupper måste föranmäla sig. Workshopen kan även ges på teckenspråk.


Ateljén under höstlovet:
31 okt: 13.00 – 15.00
1 nov: 13.00 – 15.00
2 nov: 13.00 – 15.00

PLATS:
Ateljén
Botkyrka konsthall

ANMÄLAN:
Gratis, plats bokas i konsthallen eller på tel:
08 53061225